Lesmateriaal statistiek: ICT-ondersteuning

klik hiernaast in de linkerkolom voor extra materiaal

Statistiek met R (configuratie op eigen laptop en handleidingen)

Statistiek met TI-84Plus (archief)

Beknopte handleidingen bij het gebruik van de TI-84 Plus

Pakket met alle programma's

Afzonderlijke programma's en handleidingen voor de TI-84 Plus

 • Het programma CLS2X trekt een aantal keren een steekpoef van grootte n (n<100) uit de populatie met dichtheid f(x)=2x voor 0<x<1 en berekent telkens het steekproefgemiddelde. CLS2X.zip
 • Het programma CLSVAAS trekt een aantal keren een steekpoef van grootte n (n<100) uit een vaasmodel en berekent telkens het steekproefgemiddelde. CLSVAAS.zip
 • Het programma CORR berekent de correlatiecoëfficiënt en tekent de puntenwolk en de typische rechte, zowel in de oorspronkelijke eenheden als gestandaardiseerd (z-scores). CORR.zip
 • Het programma DOBBEL6 noteert het aantal zessen bij n worpen met een eerlijke dobbelsteen (maximaal 240) en tekent een figuur die illustreert hoe de relatieve frequentie de kans op een zes benadert.  DOBBEL6.zip
 • Het programma FREQCONT maakt een frequentietabel met klassenindeling voor een continu numerieke veranderlijke. FREQCONT.zip
 • Het programma FREQDISC maakt een frequentietabel voor een discreet numerieke veranderlijke. Dit programma vervangt het handmatig "turven". FREQDISC.zip
 • Het programma HISDICH tekent een histogram op de dichtheidsschaal. HISDICH.zip
 • Het programma HYPRGEOM trekt zonder terugleggen een aantal keren een steekpoef uit een vaas met 
  T kaartjes waaronder S successen en noteert telkens het aantal successen. HYPRGEOM.zip
 • Het programma INTERVAL illustreert de variabiliteit van betrouwbaarheidsintervallen voor proporties. Meerdere intervallen kunnen gelijktijdig op eenzelfde scherm worden getekend. INTERVAL.zip
 • Het programma MAD berekent voor een dataset de gemiddelde afstand van de datapunten tot hun gemiddelde. MAD.zip
 • Het programma RAND2X trekt een steekproef uit de dichtheid f(x)=2x voor 0<x<1 . RAND2X.zip
 • Het programma RANDVAAS trekt "met terugleggen" een steekproef uit een vaasmodel. RANDVAAS.zip
 • Het programma REGR tekent de puntenwolk, de regressierechte en de typische rechte. Het geeft ook de correlatiecoëfficiënt. REGR.zip
 • Het programma SDLINE is vervangen door het programma REGR.
 • Het programma STAAFDGR tekent een staafdiagram voor een discreet numerieke veranderlijke. STAAFDGR.zip
 • Het programma TREKZNDR trekt "zonder terugleggen" een steekproef uit een populatie waarvan de elementen opeenvolgend genummerd zijn, te beginnen bij één. TREKZNDR.zip
 • Het programma ZOEK6 laat toe om experimenteel de kans op een zes te benaderen bij een getrukeerde dobbelsteen. ZOEK6.zip
 • Het programma ZOEKFX genereert getallen uit een continu kansmodel met ongekende dichtheid f(x). ZOEKFX.zip
 • Het programma ZOEKPOP genereert getallen uit een ongekende populatie. ZOEKPOP.zip

Bij vragen neem contact op met Herman Callaert em. professor in de statistiek, Universiteit Hasselt.