Sessie informatica

Roadmap to robotics: Physical computing en meer a.d.h.v. de micro:bit

De focus van de academische bachelor en masteropleiding informatica ligt op het ontwikkelen van complexe software en heeft als doel informaticaexperten op te leiden die meebouwen aan de digitale maatschappij van morgen. In de sessie informatica behandelen we drie onderwerpen die een tipje van de sluier lichten over wat er in de opleiding aan bod komt:

  • Wat zijn en wat is het belang van algoritmen binnen informatica?
  • Wat zijn de algoritmen en de architectuur waarop technologie zoals chatGPT gebouwd is?
  • Hoe gaan we van Science Fiction naar eXtended Reality?

De voormiddag en namiddagsessie hebben dezelfde inhoud.

dinsdag 24 oktober 2023 | sessie in de voor- en namiddag

donderdag 29 februari 2024 | sessie in de voor- en namiddag

Locatie: UHasselt | campus Diepenbeek - Gebouw D