Sessie sociale wetenschappen

Wat maakt ons zo vatbaar voor valse nieuwsberichten via sociale media? Waarom komen jonge mensen vandaag massaal op straat tegen klimaatverandering en voor hun rechten? Hoe maken we mensen bewust van de invloed van Google, WhatsApp en TikTok op ons leven en onze privacy? Hoe zorgen we voor gelijke kansen zodat alle talenten benut worden in de samenleving? Hoe betrekken we burgers bij acties voor meer leefbare en duurzame wijken, steden en gemeenten?

Dat zijn enkele voorbeelden van vraagstukken waar sociale wetenschappers zich over buigen en antwoorden op zoeken. De gloednieuwe bacheloropleiding sociale wetenschappen, die onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse regering volgend academiejaar 2022-2023 van start gaat, zal je vormen tot een sociale wetenschapper die dit soort maatschappelijke kwesties bestudeert. Specifiek wordt er in de opleiding gefocust op drie belangrijke hoekstenen van onze hedendaagse én toekomstige samenleving: digitalisering, diversiteit en democratie. Als student sociale wetenschappen aan de UHasselt verwerf je niet alleen de wetenschappelijke kennis die noodzakelijk is om deze uitdagingen en kansen te doorgronden, maar ga je er ook actief mee aan de slag. Je denkt creatief en inventief na over grote maatschappelijke uitdagingen en werkt oplossingen uit. Altijd met een open blik. Alleen zo maak je het verschil. Niet alleen vandaag, maar ook morgen.

Word je hier enthousiast van? Kom dan naar de proefdagen en krijg een voorproefje van ons uniek onderwijsconcept met een casussessie waarin je niet alleen theorie krijgt voorgeschoteld maar ook zelf aan de slag kan en in discussie kan treden met je medestudenten over belangrijke maatschappelijke uitdagingen!

dinsdag 24 oktober 2023 | sessie in de voor- en namiddag

donderdag 29 februari 2024 | sessie in de voor- en namiddag

Locatie: UHasselt | campus Hasselt