Autonomie

We werken op twintig kilometer van ons huis, de sportclub is met de auto tien minuten rijden en het cultureel centrum ligt twee dorpen verderop. Wie aan het professionele, sociale en economische leven wil deelnemen, moet zich verplaatsen. Voor sommigen is dat echter niet altijd vanzelfsprekend.

Adobestock 269353010 Adobestock 269353010

Zonder hulp geraken sommigen mogelijk niet van de ene plaats naar de andere en dat heeft een enorme impact op hun sociale leven. Een beperkte deelname aan de maatschappij kan bovendien leiden tot economische en sociale gevolgen voor de samenleving.

Adobestock 172192201

Autonoom verplaatsen van personen met een verminderde mobiliteit

Binnen autonomie trachten we het autonoom verplaatsen van personen met een verminderde mobiliteit te faciliteren. We focussen ons onderzoek op de integrale verplaatsingsketen (van locatie A naar locatie B en ook weer terug) en het gebruik van alle mogelijke verplaatsingsmodi. Hoe pakken we het concreet aan? We brengen de problemen in kaart, die personen met verminderde mobiliteit tijdens de verplaatsing ervaren. Met welke moeilijkheden worden ze tijdens de verplaatsing geconfronteerd? Hebben ze in het bijzonder moeite met specifieke deeltaken van de verplaatsing? Welke vaardigheden moeten ze beheersen om die specifieke deeltaken te kunnen uitvoeren en hoe kunnen we die objectief inschatten? Door de problemen aan vereiste vaardigheden te koppelen, werken we haalbare en realistische oplossingen uit die het autonoom verplaatsen ondersteunen. De oplossingen beantwoorden aan de specifieke noden en wensen van de doelgroep en worden besproken met de doelgroep zelf en hun formele/informele netwerk.

Noun Alarm 76911

Wij ontwikkelen bijvoorbeeld educatie en training die de gebruiker helpt om voor het afleggen van de verplaatsing bepaalde vaardigheden aan te scherpen. Daarnaast zorgen we voor assistentie op maat tijdens de verplaatsing (bv. via assistentietechnologieën specifiek ontwikkeld voor de doelgroep) of identificeren we belemmerende omgevingsfactoren. Het optimaliseren van het (toegankelijke) vervoerssysteem is eveneens een van de pijlers binnen het autonomie onderzoek om de participatie in de samenleving te verhogen.

Projecten

Contacteer IMOB

Heeft u een vraag of wilt u graag samenwerken met IMOB?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op via het onderstaande invulformulier of via de contactgegevens die bovenaan op de pagina vermeld staan. We zijn elke weekdag bereikbaar van 9 tot 17 uur.