Onderzoek

IMOB doet onderzoek binnen de domeinen mobiliteit en verkeersveiligheid en focust daarbij op verplaatsingsgedrag. We doen dit door de interactie te bestuderen tussen gedrag, infrastructuur en technologie. Die interactie is complex, maar de inzichten die eruit voortkomen maken het mogelijk dat wij mobiliteitsstromen voorspellen en het verkeer veiliger maken. Binnen deze focus zijn er raakvlakken met andere disciplines zoals gezondheid, klimaat en toerisme. Hiervoor gebruiken we tal van tools, zoals onder andere zelf ontwikkelde datamodellen, rijsimulatoren en drones.

Algemeen Beeld Imo 10 8 2021 Algemeen Beeld Imo 10 8 2021

Onderzoeksdomeinen

Adobestock 85133495

Verkeersveiligheid

Binnen dit onderzoeksdomein bestuderen we de verkeersveiligheid van individuen en systemen in verschillende omstandigheden.

Adobestock 210695139

Mobiliteit

Gewoontes en attitudes bepalen vaak hoe we ons verplaatsen. Mobiliteitsonderzoek concentreert zich op die verplaatsingskeuzes.

Wij zijn op zoek naar deelnemers voor studies

Stel je kandidaat voor deelname aan wetenschappelijke studies aangaande mobiliteit & verkeersveiligheid!

IMG 20230118 110011

Heeft u een vraag of wilt u graag samenwerken met IMOB?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. We zijn elke weekdag bereikbaar van 9 tot 17 uur.

IMG 20230117 122702