Onderzoek

IMOB doet onderzoek binnen de domeinen mobiliteit en verkeersveiligheid en focust daarbij op verplaatsingsgedrag. We doen dit door de interactie te bestuderen tussen gedrag, infrastructuur en technologie. Die interactie is complex, maar de inzichten die eruit voortkomen maken het mogelijk dat wij mobiliteitsstromen voorspellen en het verkeer veiliger maken. Binnen deze focus zijn er raakvlakken met andere disciplines zoals gezondheid, klimaat en toerisme. Hiervoor gebruiken we tal van tools, zoals onder andere zelf ontwikkelde datamodellen, rijsimulatoren en drones.

Algemeen Beeld Imo 10 8 2021 Algemeen Beeld Imo 10 8 2021

Onderzoeksdomeinen

Adobestock 85133495

Verkeersveiligheid

Binnen dit onderzoeksdomein bestuderen we de verkeersveiligheid van individuen en systemen in verschillende omstandigheden.

Adobestock 210695139

Mobiliteit

Dagelijks nemen we tal van beslissingen, ook over onze verplaatsingen. Gewoontes en attitudes bepalen vaak de keuzes die we maken. Mobiliteitsonderzoek concentreert zich op die verplaatsingskeuzes.

Raakvlakken met andere disciplines

Adobestock 85133495

Gedrag

Autorijden. Het lijkt vanzelfsprekend en gemakkelijk, maar we staan vaak niet stil bij de complexiteit ervan. We moeten verschillende taken (sturen, schakelen, op voorrangsregels letten,…) en vaardigheden (motorisch/mentaal) combineren, er vlot tussen kunnen wisselen en gepast reageren op plotse veranderingen in onze rij-omgeving.

Adobestock 206004658

Toerisme

Het ‘Centre for Travel and Tourism (CTTR)’ buigt zich over de vraag: hoe kunnen we tot een duurzaam, kwaliteitsvol en toegankelijk toerisme komen? We besteden daarbij aandacht aan de drie duurzaamheidspijlers: de economische, de socio-culturele en de milieupijler. Kwalitatieve en kwantitatieve technieken worden gebruikt in het onderzoek en de cases studies.

Adobestock 269353010

Autonomie

We werken op twintig kilometer van ons huis, de sportclub is met de auto tien minuten rijden en het cultureel centrum ligt twee dorpen verderop. Wie aan het professionele, sociale en economische leven wil deelnemen, moet zich verplaatsen. Voor sommigen is dat echter niet altijd vanzelfsprekend.

Shutterstock 680966149

Wegontwerp

We schatten het verkeer vaak verkeerd in. Bijna 90% van de ongevallen veroorzaakt de mens zelf. Binnen het onderzoeksdomein ‘mensgericht wegontwerp’ trachten we een antwoord te vinden op de vraag: hoe moeten we wegen ontwerpen, zodat alle weggebruikers ze ondubbelzinnig en verkeersveilig zullen gebruiken? Met andere woorden: welk wegontwerp voorkomt ongevallen?

Instrumented Vehicle 15

Toegepast onderzoek

Binnen de afdeling Toegepast Onderzoek (TO) kan u terecht voor praktijk georiënteerd onderzoek en advies op het gebied van verkeersveiligheid, mobiliteit, gedrag, wegontwerp, toerisme en autonomie. De activiteiten binnen TO slaan een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en consultancy.

Instituut voor Mobiliteit

 • Bezoekadres
  Witte Kazerne, Maastrichterstraat 100, Hasselt, België (ingang via Melderstraat)

 • Postadres
  Universiteit Hasselt - IMOB, Martelarenlaan 42, Hasselt, België

 • E-mail
  imob@uhasselt.be

 • Telefoon
  011 26 91 11

 • Contactformulier

 • Openingsuren
  Elke weekdag (behalve feest- en brugdagen) geopend van 09.00 tot 17.00 uur

BaMa opleiding Mobiliteitswetenschappen

Bezoek onze onderwijspagina's

Vacatures

 • Wilt u werken voor UHasselt? Bekijk regelmatig de vacaturepagina.

 • Publiceer uw vacature voor onze (oud)studenten via Jobteaser.

Volg IMOB online