Gedrag

Autorijden. Het lijkt vanzelfsprekend en gemakkelijk, maar we staan vaak niet stil bij de complexiteit ervan. We moeten verschillende taken (sturen, schakelen, op voorrangsregels letten,…) en vaardigheden (motorisch/mentaal) combineren, er vlot tussen kunnen wisselen en gepast reageren op plotse veranderingen in onze rij-omgeving.

Adobestock 85133495 Adobestock 85133495
Adobestock 230924842

Autorijden is met andere woorden geen sinecure en verschillende gedragsfactoren hebben mogelijk ook een invloed. Zo weten we dat jongeren een hoger risico lopen op een verkeersongeval maar hoe komt dit? Welke invloed kan autisme hebben op het leren rijden? Of hoe rijvaardig zijn ouderen met een beginnende dementie in vergelijking met gezonde ouderen? Binnen het gedragsonderzoek bestuderen we dus het rijgedrag en de mobiliteit van verschillende doelgroepen en bekijken we hoe dat samenhangt met onderliggende processen zoals cognitie, aandacht, etc. Anderzijds vergelijken we de rijvaardigheid van verschillende groepen (bijvoorbeeld: autistische personen en niet-autistische personen of jongere en oudere bestuurders).

Instrumented Vehicle 15

Op basis van probleemanalyses ontwikkelen we voor de betrokken doelgroepen interventies, zodat zij zich veilig en zelfstandig kunnen blijven verplaatsen. Voor de dataverzameling gebruiken we een breed palet aan instrumenten en technieken, zoals zelfrapportage en computertaken, directe observatie (bv. door middel van rijsimulatie en eye tracking) en onderliggende fysiologische maten (bv. door middel van een EEG, oftewel een elektro-encefalogram).

Projecten

Contacteer IMOB

Heeft u een vraag of wilt u graag samenwerken met IMOB?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op via het onderstaande invulformulier of via de contactgegevens die bovenaan op de pagina vermeld staan. We zijn elke weekdag bereikbaar van 9 tot 17 uur.