Mobiliteit

Dagelijks nemen we tal van beslissingen, ook wanneer we ons verplaatsen. Wanneer vertrekken we? Welke route volgen we? Nemen we de bus, de trein of de auto? Gewoontes en attitudes bepalen vaak de keuzes die we maken. Mobiliteitsonderzoek concentreert zich op die verplaatsingskeuzes.

Adobestock 210695139 Adobestock 210695139

Mobiliteitsonderzoek concentreert zich op die verplaatsingskeuzes en heeft twee pijlers. In de eerste pijler doorgronden we het verplaatsingsgedrag van mensen, zodat we overheden en beleidsmakers kunnen ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Wie de verplaatsingskeuzes wil beïnvloeden, moet ze namelijk eerst begrijpen. In de tweede pijler werken we op vlak van mobiliteitsmanagement innovatieve oplossingen uit, die bijdragen tot een meer duurzame mobiliteit.

Adobestock 224878284

Pijler 1: Beleidsondersteuning aan de hand van transportmodellen

Al verschillende jaren zet IMOB actief in op de ontwikkeling van activiteitengebaseerde transportmodellen. Die modellen simuleren niet enkel (aantallen) verplaatsingen, maar brengen ook een volledig dag- en activiteitenpatroon van een individu in kaart. Met die modellen kunnen we beleidsopties aan de (gesimuleerde) realiteit toetsen. Welk effect heeft een bepaalde maatregel? Hoe zal mobiliteit in de toekomst evolueren? Op die manier kunnen we overheden en beleidsmakers helpen in het nemen van beslissingen.

Hiervoor ontwikkelde IMOB FEATHERS, een activiteitengebaseerd transportmodel dat volledig operationeel is voor Vlaanderen. FEATHERS wordt ook al ingezet in andere regio’s (bv. UK, Seoul en Slovenië) en in verschillende toepassingen (zoals kwantificering van emissies en gezondheid en elektrische voertuigen).

Zoekverkeer (1)

Pijler 2: Managen en beheersen van de mobiliteitsvraag

In deze pijler buigen we ons over manieren om de mobiliteitsvraag te managen en te beheersen, waarbij we steeds een meer duurzame mobiliteit nastreven. Zo brengen we de exacte grootte van de mobiliteitsvraag in kaart, geven we advies over onder andere parkeermaatregelen en –tarifering, stimuleren we multimodale verplaatsingen.

Projecten

Instrumented Vehicle 26

i-DREAMS

Contacteer IMOB

Heeft u een vraag of wilt u graag samenwerken met IMOB?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op via het onderstaande invulformulier of via de contactgegevens die bovenaan op de pagina vermeld staan. We zijn elke weekdag bereikbaar van 9 tot 17 uur.