Mobiliteit

De beschikbaarheid van big data uit verschillende bronnen wordt steeds belangrijker in het mobiliteitsdomein. Al deze data correct begrijpen en gebruiken om te komen tot kennis die relevant is voor gebruikers, is cruciaal. Daarom richten we ons op het begrijpen van hoe gebruikers zich gedragen en wat hun behoeften zijn. Deze kennis wordt vertaald naar innovatieve en tastbare oplossingen en producten. Ons mobiliteitsonderzoek focust op drie grote onderzoeksthema's.

Shutterstock 185199179 Shutterstock 185199179
Instrumented Vehicle 15

Datacollectie

Het verzamelen van data over verplaatsingsgedrag omvat alle activiteiten die te maken hebben met het verzamelen van gegevens en het gebruik van technologieën voor het verzamelen van verplaatsingsgedrag en tripgegevens: van het verzamelen en analyseren van activiteiten dagboekjes tot big data, crowdsourcing, tracking en tracing in realtime, gericht op nichegroepen (bv. kinderen, ouderen, mensen met zorgbehoeften).

Verantwoordelijke onderzoekers: An Neven, Bruno Kochan, Ansar Yasar, Tom Bellemans, Davy Janssens, Elke Hermans, Wim Ectors

Onderzoekstopics:

 • Ontwikkeling en analyse van reisgedragstudies en sequentiële activiteitendagboekgegevens;
 • Ontwikkeling van stated preference en stated choice studies (kijken naar reacties op bv. "what-if" scenario's);
 • Vastleggen van big data (gsm, gps, drones) en deze data annoteren/verrijken met gedragsinfo;
 • Grote publiek te betrekken (crowdsourcing) en citizen science in transport aanmoedigen;
 • Mensen in real-time volgen via draagbare sensoren en mobiele apps;
 • Vastleggen van data van nichegroepen in reis- en toerismeonderzoek (bv. kinderen, zorgebehoeften).
Adobestock 617844649

Data-analyse

Als de gegevens eenmaal beschikbaar zijn, moet er echte kennis worden gecreëerd uit de ruwe data via stated preference en stated choice modellen, Activity Based modellen, Artificial Intelligence oplossingen en deep learning-algoritmen…

Verantwoordelijke onderzoekers: Tom Bellemans, Bruno Kochan, Muhammad Adnan, Wim Ectors

Onderzoekstopics:

 • Ontwikkelen van stated preference en stated choice modellen om toekomstvoorspellingen te doen;
 • Activity-based en agent-based modellen bouwen om complexe interacties en gezamenlijke activiteiten te capteren;
 • Optimaliseren van computer resources en schaalbaarheid voor geavanceerde data-analyses binnen aanvaardbare looptijden;
 • Ontwikkelen van AI-oplossingen en deep learning algoritmen om kennis te extraheren uit (video)beelden.
Adobestock 606393449

Oplossingsgericht onderzoek

Om menselijk gedrag te veranderen, aan te passen of te sturen streven we naar het uitwerken van technologische oplossingen. In dit onderzoeksgebied hebben we al duidelijke toepassingen voor ogen, met als doel een bestaande situatie op te lossen of te verbeteren (via anti-postevaluaties, ontwikkeling van leerplatformen & slimme oplossingen, intelligente routeringsalgoritmen...).

Verantwoordelijke onderzoekers: An Neven, Tom Bellemans, Bruno Kochan, Ansar Yasar, Muhammad Adnan, Wim Ectors, Davy Janssens, Yves Vanrompay

Onderzoekstopics:

 • Voor- en na-evaluaties om de rol van interventiestrategieën te bepalen;
 • Ontwikkelen van leerplatforms, bewustwordingscampagnes en andere strategieën om menselijk gedrag te veranderen (bv. software, apps);
 • Slimme oplossingen ontwikkelen m.b.v. open data en bestaande technische platforms en bronnen hiervoor gebruiken en aanpassen;
 • Uitbreiden van intelligente routeringsalgoritmen voor complexe routekeuzeanalyses om routeadviezen aan eindgebruikers te geven;
 • Visualiseren van geografische (tijd-ruimte) info en bestaande map matching en geocoderingsdiensten gebruiken en automatiseren.

Wij zijn op zoek naar deelnemers voor studies

Stel je kandidaat voor deelname aan wetenschappelijke studies aangaande mobiliteit & verkeersveiligheid!

IMG 20230118 110011

Heeft u een vraag of wilt u graag samenwerken met IMOB?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. We zijn elke weekdag bereikbaar van 9 tot 17 uur.

IMG 20230117 122702