Toerisme

Het ‘Centre for Travel and Tourism (CTTR)’ buigt zich over de vraag: hoe kunnen we tot een duurzaam, kwaliteitsvol en toegankelijk toerisme komen? We besteden daarbij aandacht aan de drie duurzaamheidspijlers: de economische, de socio-culturele en de milieupijler. Kwalitatieve en kwantitatieve technieken worden gebruikt in het onderzoek en de cases studies.

Adobestock 206004658 Adobestock 206004658
Adobestock 172192201

Een optimale vakantie-ervaring voor specifieke doelgroepen

Kinderanimatie op de camping, toegankelijke hotels voor rolstoelgebruikers... Iedereen heeft bepaalde noden en verwachtingen met betrekking tot zijn/haar vakantie. Binnen dit thema brengen we deze noden en verwachtingen in kaart. Met die inzichten kunnen we industriepartners en beleidsmakers oplossingen aanreiken om vakantie-ervaringen te optimaliseren. We spreken van een optimale vakantie-ervaring als alle componenten in de toeristische keten (bv. transport, accommodatie, eet- en drinkgelegenheden) van hoge kwaliteit zijn, onderling goed op elkaar afgestemd zijn, en aan de verwachtingen voldoen of ze zelfs overtreffen. Het onderzoek van CTTR richt zich op specifieke doelgroepen, waaronder ouderen, families (bv. nieuw-samengestelde gezinnen, alleenstaande ouders, multigenerationele reisgezelschappen) en personen met autisme of dementie.

Adobestock 248009564

Duurzame toeristische ontwikkeling van beschermde natuurgebieden

Wat kan toerisme betekenen voor een beschermd natuurgebied? We kijken naar de positieve en negatieve economische, sociale en ecologische impact van toeristische activiteiten op het natuurgebied zelf en op de omgeving. Momenteel ligt de nadruk op het monitoren en evalueren van bezoekersgedrag en bezoekersstromen: bv. hoe wandelt een toerist in een natuurgebied? Dankzij inzichten in het gedrag van de bezoekers kunnen natuurgebieden een effectiever bezoekersmanagement voeren, wat zowel voordelen oplevert voor het natuurbehoud als voor de beleving van de bezoekers.

Zoekverkeer (1)

Duurzaam toeristisch gedrag

Hoe reist een toerist van en naar een bestemming? Neemt hij ter plaatse een taxi of kiest hij voor de bus of de trein? Eet hij in internationale fastfoodketens of in lokale restaurants die streekproducten serveren? Elke keuze die een toerist maakt – welk vervoersmiddel, waar/wat te eten, waar te verblijven, welke bezienswaardigheden te bezoeken – heeft een economische, socio-culturele en/of ecologische impact. Binnen dit thema onderzoeken we toeristisch gedrag. Hoe kunnen toeristen aangezet worden tot een duurzamer gedrag?

Projecten

Adobestock 206004658 Portfolio

Sustainable Tourism: Training for Tomorrow

Contacteer IMOB

Heeft u een vraag of wilt u graag samenwerken met IMOB?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op via het onderstaande invulformulier of via de contactgegevens die bovenaan op de pagina vermeld staan. We zijn elke weekdag bereikbaar van 9 tot 17 uur.