Wegontwerp

We schatten het verkeer vaak verkeerd in. We duiken bijvoorbeeld te snel de bocht in of denken voldoende tijd te hebben om een drukke voorrangsweg op te rijden, maar worden dan verrast door het aanstormende verkeer. Bijna 90% van de ongevallen veroorzaakt de mens zelf. Binnen het onderzoeksdomein ‘mensgericht wegontwerp’ trachten we een antwoord te vinden op de vraag: hoe moeten we wegen ontwerpen, zodat alle weggebruikers ze ondubbelzinnig en verkeersveilig zullen gebruiken? Met andere woorden: welk wegontwerp voorkomt ongevallen?

Shutterstock 680966149 Shutterstock 680966149
Adobestock 230924842

De kans op menselijk falen als centraal uitgangspunt

Meer specifiek kijken we naar zelfverklarende wegen (self-explaining roads) en vergevingsgezinde wegen (forgiving roads), waarbij we vanuit de Safe System approach vertrekken. Die benadering stelt de weggebruiker – met al zijn mogelijkheden en beperkingen – centraal in het ontwerp van een verkeersveilig transportsysteem. De mens kan dus fouten maken, maar een duidelijk wegontwerp moet dat verhinderen. Als er dan toch ongevallen gebeuren, moet het ontwerp ervoor zorgen dat zware en/of dodelijke letsels vermeden worden.

Uhasselt At School 2

De weggebruiker in virtuele en reële omstandigheden bestuderen

We testen een ontwerp op voorhand (bv. toetsen van verkeersveiligheid en doorstroming van een nieuwe weg) en evalueren ingrepen in de bestaande weginfrastructuur (bv. verkeersveiligheidseffecten van snelheidsremmende maatregelen). Hoe reageert de weggebruiker op de wegomgeving? Wat moeten we verbeteren? Een ontwerpplan testen we met behulp van de rijsimulator (in virtuele omstandigheden), terwijl we bij een veranderde weginfrastructuur (in reële omstandigheden) een gedrags- en conflictobservatie uitvoeren. In deze programmalijn zetten we meerdere technieken in zoals camera-gebaseerde observatie, eye-tracking, (3D-)visualisatie, simulatie en gedragsmodellering om een beter inzicht te krijgen in de complexe interactie tussen mens, machine en wegomgeving.

Projecten

Contacteer IMOB

Heeft u een vraag of wilt u graag samenwerken met IMOB?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op via het onderstaande invulformulier of via de contactgegevens die bovenaan op de pagina vermeld staan. We zijn elke weekdag bereikbaar van 9 tot 17 uur.