Technologieplatformen

In de afgelopen twee decennia is het activiteitengebaseerde modelleerparadigma geëvolueerd van een wetenschappelijk en experimenteel modelleerconcept naar een modelleerbenadering die steeds meer ingang vindt bij onderzoekers en praktijkmensen in het veld.

Shutterstock 680966149 Shutterstock 680966149
Feathers2

Vanaf de start in 2003 heeft IMOB het potentieel van activiteitengebaseerd modelleren erkend, zowel vanuit wetenschappelijk als toegepast perspectief, en heeft het actief bijgedragen aan het onderzoeksveld met het Feathers activiteitengebaseerde model. In de loop der jaren werden een aantal modeliteraties en -verbeteringen doorgevoerd en Feathers evolueerde van een specifieke activiteitengebaseerde modelimplementatie naar een meer generiek raamwerk dat gebruikt kan worden om verschillende soorten activiteitengebaseerde modellen te implementeren en te simuleren.

Adobestock 617368480

Binnen het mobiliteitsdomein is er een grote trend waarneembaar naar persoonsgerichte mobiliteitsconcepten en oplossingen zoals Mobility as a Service (MaaS). Deze mobiliteitsconcepten spelen in op een wereld waarin de vraag naar vervoer ook meer geïndividualiseerd en dus minder gestandaardiseerd wordt, bv. door telewerken, deeltijds werken, enz. Deze omgeving vraagt om het detailniveau en de flexibiliteit die het Feathers activiteitengebaseerde kader biedt om proactief de impact van verschillende maatschappelijke evoluties en beleidsinterventies te kunnen blijven beoordelen. IMOB zal gebruik blijven maken van de hoge tijdsresolutie en microscopische representatie van Feathers activiteitengebaseerd-verplaatsingskeuzegedrag van individuen als basis voor state-of-the-art modelleringsonderzoek en innovatieve toepassingen in het veld.

Heeft u een vraag of wilt u graag samenwerken met IMOB?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. We zijn elke weekdag bereikbaar van 9 tot 17 uur.

IMG 20230117 122702