Verpakkingstechnologie

Expertise

Het onderzoeksspeerpunt 'verpakkingstechnologie' is ruim gedefinieerd en hoofdzakelijk georiënteerd naar optimalisatie van materialen en verpakkingen. Het onderzoek heeft een sterke link met de unieke opleiding Master IW Verpakkingstechnologie.

- Dienstverlening -

Met moderne karakterisatie- en testtechnieken en een juiste wetenschappelijke interpretatie van de meetresultaten steunt het VerpakkingsCentrum het bedrijfsleven bij een verantwoorde keuze of aanpassing van verpakkingsconcepten.

De onderzoeksactiviteiten zijn gericht op 5 items:

 • gaspermeabiliteitsonderzoek van materialen en verpakkingen voor zuurstof, waterdamp, koolstofdioxide en stikstof
 • fysische analyses van kunststoffen, papier, vlakkarton en golfkarton
 • klimatologisch onderzoek naar de effecten van temperatuur en licht, al dan niet in combinatie met vocht
 • transportsimulaties met trillings- en/of valonderzoek met uitgebreide registratiemogelijkheden
 • ecodesign waarbij een innovatieve verpakking met grafisch ontwerp ontwikkeld kan worden, al dan niet gecombineerd met milieuonderzoek

- Fundamenteel onderzoek -

Naast de traditionele kunststoffen, oriënteert het fundamenteel onderzoek zich recent naar bioplastics als hernieuwbare materialen. Er wordt tot doel gesteld bioplastics te 'verbeteren' tot materialen met  eigenschappen die vergelijkbaar of beter zijn dan deze van de 'traditionele' kunststofverpakkingsmaterialen. Hierdoor krijgen bioplastics een ruimer industrieel toepassingsgebied in diverse sectoren. Het is fundamenteel toegepast onderzoek met bijzondere aandacht voor industriële toepassingsmogelijkheden.

Optimalisatie van (verpakkings)materialen situeert zich in 2 domeinen.

 • Via nanotechnologie en structurele modificaties wordt getracht de fysico-chemische en mechanische eigenschappen van verpakkingsmaterialen te verbeteren. Door optimalisatie van de barrièrewerking van het verpakkingsmateriaal kan de bewaartijd van het voedingsproduct verhoogd worden met behoud van zijn kwaliteit. Dit onderzoek gebeurt i.s.m. de onderzoeksgroep Anorganische en Fysische Scheikunde (UH).
 • Via modificaties van bioplastics wordt getracht enerzijds de performantie van deze materialen te verhogen en anderzijds het impact hiervan op latere (bio)degradatieprocessen te optimaliseren. Hier wordt samengewerkt met de onderzoeksgroep Toegepaste en Analytische Scheikunde IMO/CMK (UH).

- Toegepast projectonderzoek -

De onderzoeksgroep Verpakkingstechnologie engageert zich voor diverse mogelijkheden van projectwerking met bedrijven (vb. TETRA, Interreg, Flanders Food, etc).

Trefwoorden

Biodegradatie, Bioplastics, Ecodesign, Gaspermeabiliteit, Karakteriseren (verpakkings-)materialen, Klimatologisch onderzoek, Polymeren, Transportsimulaties, Verpakkingsinnovatie en -optimalisatie

Verantwoordelijke

Roos PEETERS

Medewerkers

 • Dimitri ADONS
 • Bram BAMPS
 • Raf BREBAN
 • Mieke BUNTINX
 • Riet HENNO
 • Nadia LEPOT
 • Caroline MAES
 • Jorgo MERCHIERS
 • Lieve MONTEN
 • Gudrun NOWICKI
 • Roos PEETERS
 • Naveen REDDY
 • Erik ROYACKERS
 • Chris VANHEUSDEN
 • Kelly VANNITSEN

Publicaties

Meer info

Terug naar het Onderzoeksinstituten, -centra en -groepen overzicht