Nucleaire Technologie

Expertise

De onderzoeksgroep NuTeC (contact: sonja.schreurs@xios.be) heeft als onderzoeksdomeinen 'milieuenergetisch onderzoek' en 'ontwikkeling en toepassing van  nucleaire meetapparatuur'. Multidisciplinair onderzoek in een toegepaste context staat voorop in beide domeinen. Vandaar dat milieu, energie, veiligheid (chemisch, toxicologisch, radiochemisch, nucleair,...), economische haalbaarheid, wetgeving en reglementering nauw betrokken wordt bij dit toegepast onderzoek. 
Naast fundamenteel-toegepast doctoraatsonderzoek heeft NuTeC zich ook in project- en contractonderzoek ontplooid tot een expertisecentrum. Vooral de medische sector en de afval-, recyclage-, schroot- en transportsector zijn belangrijke actoren in deze projecten.

Het onderzoeksdomein "milieu- en energetisch onderzoek" omvat doctoraatsonderzoek ism UHasselt (onderzoeksgroep TOES-CMK) naar verwerking (oa flash (co)-pyrolyse) en valorisatie van industriële afval- en nevenproducten of gecontamineerde biomassa door energetisch, procestechnologisch en chemisch onderzoek. Ook onderzoek naar biopolymeren: Nieuwe toepassingen en verwerkings-mogelijkheden via flash-pyrolyse in samenwerking met UHasselt, CMK, NuTeC, VC, industrie en internationale onderzoeks-instellingen behoort tot de mogelijkheden.
De doctoraatsstudenten werken voor hun onderzoek nauw samen met de andere onderzoeksgroepen van CMK (biologie, economie, rechten,,...) en de industrie.

Het onderzoeksdomein "ontwikkeling en toepassing van nucleaire meetapparatuur" omvat i.s.m. VUB en UHasselt doctoraatsonderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe meetmethoden en apparatuur en toegepast onderzoek van nucleaire meetapparatuur voor diverse sectoren (medische, afval, schroot, transport, NORM sector). Zo is het zoeken naar nieuwe stralingsgevoelige materialen die via ESR-spectrometrie de relatie leggen met de toegediende dosis bij radiotherapie één van de nieuwe mogelijke topics. Om deze zoektocht theoretisch te ondersteunen werkt NuTeC samen met UHasselt voor onderzoek naar nieuwe materialen. Doctoraatsstudenten kunnen de toepassing van deze nieuwe materialen ook praktisch uittesten i.s.m. ziekenhuizen, industrie en internationale onderzoeksinstellingen.

Trefwoorden

activatie, adsorptie, audit van radiotherapiecentra, Electron magnetische resonantie (EMR) Dosimetrie, medische dosimetrie, meetpoorten, milieu-energetisch onderzoek, natuurlijke radioactiviteit, nucleaire training, ontwikkeling nucleaire meetapparatuur, pyrolyse, radiologische contaminaties, stralingsbescherming

Verantwoordelijke

Sonja SCHREURS

Medewerkers

 • Lowie BRABANTS
 • Hasan CAVUS
 • Dries COLSON
 • Jonathan DERRIEN
 • Wim EERDEKENS
 • Stef GEELEN
 • Katrijn GIJBELS
 • Christophe GUEIBE
 • Tom HAELDERMANS
 • Angela MOOREN
 • Linde POLLET
 • Brigitte RENIERS
 • Nathalie REULENS
 • Behzad REZAEIFAR
 • Sonja SCHREURS
 • Wouter SCHROEYERS
 • Mattias SIMONS
 • Burak YALVAC

Publicaties

Meer info

Terug naar het Onderzoeksinstituten, -centra en -groepen overzicht