Beleidsmanagement

Expertise

De groep Beleidsmanagement verricht economisch onderzoek naar overheidsoptreden. In het bijzonder buigen zij zich over de effectiviteit en efficiëntie van beleidsmaatregelen. Dit doen zij aan de hand van kosten- en batenanalyses en kosteneffectiviteitsanalyses. Daarnaast wordt er onderzoek verricht naar de impact van de wetgevingskwaliteit (vergunningsprocedures, administratieve lasten, ...) op het ondernemersklimaat in Europa.

Trefwoorden

BELEIDSMANAGEMENT, KOSTEN-BATENANALYSE, PUBLIEKE ECONOMIE, RECHTSECONOMIE, REGULERINGSIMPACTANALYSE

Verantwoordelijke

Wim MARNEFFE

Medewerkers

 • Samantha BIELEN
 • Robin BLERVACQ
 • Wouter BOS
 • Robin CLERCKX
 • Sarah CREEMERS
 • Diana DANCIU
 • Lotte DANIELS
 • Kenneth DE BECKKER
 • Marie-Lien GERITS
 • Theo JANS
 • Lise JANSSEN
 • Janis LUYTEN
 • Wim MARNEFFE
 • Laura MARTENS
 • Sarah MISPLON
 • Toon MOONS
 • Ngoc Han NGUYEN
 • Colin SANDERS
 • Annemie TURTELBOOM
 • Diego VAES
 • Mark VANCAUTEREN
 • Tom VANDERSTEEGEN
 • Willem VANLAER

Publicaties

Terug naar het Onderzoeksinstituten, -centra en -groepen overzicht