stafmedewerker Marketing/Communicatie en Onderwijs Faculteit Wetenschappen

Over de functie

Je zal worden aangesteld als Stafmedewerker Communciatie en Marketing binnen de Faculteit Wetenschappen (50%). Daarnaast sta je ook in voor de vervanging van een stafmedewerker Onderwijs, aangesteld binnen de faculteit (50%). Zodra de vervanging van de stafmedewerker Onderwijs niet meer vereist is, zal je 100% tewerkgesteld worden als stafmedewerker Marketing en Communicatie voor de Faculteit Wetenschappen. 

Als stafmedewerker werk je nauw samen met het faculteitsbestuur, de stafmedewerkers Onderwijs, de Onderwijsmanagement Teams (OMT's) en onderzoekers van de faculteit Wetenschappen. Je vormt de schakel tussen de faculteit en de centrale diensten Marketing & Communicatie en Onderwijs.

Wat betreft Communicatie en Marketing: 

 • Je neemt de lead in het uitwerken van een beleid en strategie inzake marketing en communicatie voor de Faculteit Wetenschappen in lijn met de algemene communicatie- en marketingstrategie van UHasselt.
 • Je initieert, organiseert en neemt actief deel aan activiteiten (bv. SID-ins, infodagen, onderwijsbeurzen,...), die bijdragen aan het verhogen van de zichtbaarheid van de opleidingen en het werven van studenten van de Faculteit Wetenschappen. Dit doe je zowel voor de nationaal als de internationaal georiënteerde opleidingen. Je doet dit steeds in overleg met de betrokken opleidingen en de dienst Communicatie en Marketing.  
 • Je neemt een actieve rol op in het verhogen van de zichtbaarheid van initiatieven en activiteiten, gekoppeld aan onderwijs en onderzoek binnen de faculteit Wetenschappen. Je initieert, organiseert en werkt mee aan activiteiten/events, die de wetenschapscommunicatie bevorderen. 
 • Je verzorgt de communicatie via diverse kanalen zowel online als via print (social media, brochures, folders, website, infodagen,...). Je neemt hierin een bepalende rol om ervoor te zorgen dat de juiste communicatiekanalen naar de verschillende doelgroepen optimaal worden ingezet. Je staat ook ondermeer in voor het up-to-date houden van de website van de opleidingen. Je evalueert nieuwe mediakanalen en communicatools en blijft op de hoogte van de evoluties van het vakgebied, onder andere door het volgen van relevante opleidingen.
 • Je bent de contactpersoon binnen de faculteit voor het correct beheer van communicatie data binnen het CRM systeem.

Wat betreft onderwijs
 • Je ondersteunt de onderwijsmanagementteams (OMT) van de Bachelor Biologie en Bachelor Chemie. Je bereidt vergaderingen van het OMT mee voor en zorgt voor ondersteuning bij de implementatie van genomen beslissingen.
 • Je coördineert en biedt ondersteuning voor de organisatie en programmatie van onderwijsactiviteiten (bv. uurroosters, examenroosters, studiegids,...).
 • Samen met de OMT-voorzitter bewaak je mee de kwaliteitsborging en de toepassing van het onderwijsconcept van de UHasselt.

Over ons

De faculteit Wetenschappen organiseert onderwijs, onderzoek en dienstverlening binnen de disciplines  Biologie, Chemie, Fysica, Informatica, Statistiek en Wiskunde. De faculteit streeft ernaar om binnen deze context studenten en onderzoekers op te leiden tot wetenschappers van de toekomst met een duidelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.
De faculteit wil door een optimale, interdisciplinaire samenwerking binnen en buiten de faculteit en universiteit streven naar een omgeving waarin studenten, onderzoekers en personeelsleden zich kunnen ontwikkelen naar een niveau van excellentie. Hierbij wordt er zowel binnen het onderwijs als het onderzoek aandacht besteed aan kennis en vaardigheden; inspiratie en creativiteit; regionale verankering en internationale context; fundamenteel en toegepast onderzoek en valorisatie. Op het vlak van onderzoek zijn er naast theoretische onderzoeksgroepen, ook onderzoeksinstituten die een aantal speerpuntdomeinen bundelen. Dit alles moet leiden tot een kwalitatief hoogwaardig niveau, waarbij innovatie en duurzaamheid centraal staan.

Over jou

 • Je beschikt over een masterdiploma.
 • Je kan de nodige relevante ervaring aantonen op het vlak van (wetenschaps)communicatie en marketing. Ervaring met onderwijs is een meerwaarde.
 • Je bent vertrouwd met social media en het inhoudelijk vorm geven van websites.
 • Je hebt interesse voor en/of affiniteit met disciplines uit de Wetenschappen (Biologie, Chemie, Fysica, Informatica, Statistiek en Wiskunde).
 • Je beschikt over het nodige enthousiasme en overtuigingskracht om mensen te laten meewerken aan nieuwe of bestaande initiatieven.
 • Je hanteert een efficiënte werkorganisatie en stelt je flexibel op in functie van gewijzigde prioriteiten.
 • Je bent in staat om zelfstandig te werken zonder dat je teamdoelstellingen uit het oog verliest.
 • Je neemt initiatief en gaat pro-actief op zoek naar opportuniteiten.
 • Je beschikt over een vlotte en aantrekkelijke communicatiestijl, afgestemd op de doelgroep. Je kan dit zowel schriftelijk als mondeling (Engels en Nederlands).
 • Je bent bereid tot korte buitenlandse verblijven in het kader van internationale marketing en samenwerkingsverbanden.

Ons aanbod

Je wordt aangesteld als Administratief en Technisch Personeel en verloond volgens klasse 5.
We bieden jou een contract bepaalde duur van 1 jaar, dat in het geval van voldoende financiering en mits positieve evaluatie verlengd kan worden. De faculteit Wetenschappen is op de Campus Diepenbeek gelegen, waar ook jouw kantoor zich bevindt. Je hebt de mogelijkheid om telewerk af te wisselen met op de campus werken. Flexibele werktijden ondersteunen een gunstige work-life balans. Door middel van een permanent opleidingsaanbod stimuleren we levenslang leren, groei en ontwikkeling bij onze medewerkers.

Solliciteer voor deze functie

De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier, een kennismakingsinterview, een diepte-interview (met opdracht) en een assessment. Indien nodig, kan na de voorselectie nog een selectieproef worden afgenomen.

Solliciteer nu
Solliciteren t.e.m. 30.09.2022

Vragen over deze vacature?

Voor inhoudelijke vragen, stuur een e-mail naar isabel.thys@uhasselt.be of jan.colpaert@uhasselt.be. Voor vragen over de selectieprocedure, mail je naar jobs@uhasselt.be.


Mevrouw Isabel THYS

Functie
Administratief Directeur
Telefoon
+3211268258

Prof. dr. Jan COLPAERT

Functie
Gewoon Hoogleraar
Telefoon
+3211268304