doctoraatsbursaal onderzoek naar circulair ontwerpen van hoge houtbouw in België

Over de functie

De bouwsector is een van de grootste milieuvervuilers die grote hoeveelheden broeikasgassen en afval produceert, waardoor de klimaatcrisis verergert. Er is dan ook een groeiende belangstelling in het gebruik van op hout gebaseerde regeneratieve bouwmaterialen met een lagere milieu-impact én in circulair bouwen wat een veelbelovend alternatief is voor de gevestigde lineaire bouwpraktijk met hoge impact. Ondanks aanzienlijke vooruitgang in de afgelopen decennia, zijn er nog steeds cruciale uitdagingen die moeten worden aangepakt met betrekking tot het gebruik van hout in de bouw met het oog op een duurzame gebouwde omgeving en een rechtvaardige toekomst.

Als grote voordeel van houtconstructies werd tot nu toe voornamelijk gefocust op de (nu betwistbare) biogene koolstofneutraliteit, waardoor er een aanzienlijke kennislacune is ontstaan over de end-of-life-fase van nog relatief jonge massief houtbouwconstructies. Een verantwoord gebruik van houtproducten in de bouw moet ook rekening houden met een overgang van een lineaire naar circulaire bouwpraktijk. Daarom zijn onderwerpen als design for adaptability (verlengde levensduur), demontage en hergebruik belangrijker dan ooit voor het verbeteren van de milieuvoordelen van houtbouw. Dit project onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van circulair ontwerpen en de implementatie van hogere houtconstructies (4 tot 8 verdiepingen) in West-Europa, met een focus op België. De geselecteerde kandidaat kan een combinatie van kwalitatief, kwantitatief en ontwerpend onderzoek voorstellen, zoals supply-chain/marktstudies, stakeholder onderzoek, BIM en life cycle thinking en impact assessment (LCA). De inzichten die in dit onderzoek worden ontwikkeld en de oplossingen die worden voorgesteld, moeten uiteindelijk bijdragen aan een grotere kennis over de duurzame en circulaire aspecten van houtconstructies, leidend tot een duurzamere gebouwde omgeving en een rechtvaardige samenleving.

Het doctoraal onderzoek dat je uitvoert past binnen de onderzoekslijn Sustainability.Met ons onderzoek willen wij bijdragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van duurzame architectuur en het beslissingsproces van architecten en bouwheren met betrekking tot duurzaam ontwerpen ondersteunen. Bijdragen aan een goed leven voor iedereen binnen de planetaire grenzen is onze missie, en we doen dit door middel van onderwijs en onderzoek in het domein van duurzaam materiaalgebruik en regeneratieve materialen, circulaire economie, donuteconomie en (energie)sufficiëntie. Ons onderzoek naar duurzaamheid is sterk verankerd in het Building Beyond Borders platform (www.buildingbeyondborders.be).

Over ons

Onderzoeksgroep ArcK van de Faculteit Architectuur en Kunst focust op onderzoek in architectuur en interieurarchitectuur. We doen fundamenteel en toegepast onderzoek naar de gebouwde omgeving. In een multidisciplinair team werken we aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals een betekenisvol hergebruik van ons erfgoed, de inclusie van diverse groepen in ruimtelijke transformatieprocessen, kritische reflectie over en bijdrage aan de ecologische impact van onze gebouwde omgeving, inclusief ontwerp, ontwerpen voor welzijn en beleving,.... Deze uitdagingen worden onderzocht binnen 5 domeinen: ‘spatial capacity building’, ‘designing for more’, ‘sustainability’, ‘Trace: heritage & adaptive reuse’ en ‘FRAME’.

Meer informatie:

www.uhasselt.be/arck

Over jou

  • Je behaalde een Master in de architectuur, Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur of master in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde (of gelijkwaardig)
  • Je kan zowel onafhankelijk als interdisciplinair en in teamverband werken en beschikt over vlotte sociale vaardigheden om zowel met professionelen als particulieren in het kader van het onderzoek samen te werken.
  • Je rapporteert helder en vlot, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en het Engels.
  • Je hebt voeling met een of meer van de volgende domeinen: duurzaam bouwen en duurzame architectuur, bouwmaterialen en –technieken, circulaire economie, levenscyclus denken, houtconstructie en architecturale onderzoeksmethoden. Je bent sterk geïnteresseerd om je te verdiepen in deze domeinen.
  • Je kan de nodige onderzoeksvaardigheden aantonen.
  • Je bent bereid om in beperkte mate onderwijsopdrachten op te nemen.
  • Kennis van de Nederlandse taal, of de bereidheid die te leren, is een pluspunt.

Ons aanbod

Je wordt aangesteld en verloond als doctoraatsbursaal.
Doctoraatsbeurs voor 2 x 2 jaar met tussentijdse evaluatie.

Solliciteer voor deze functie

De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier en een interview.
De gesprekken vinden plaats in de week van 24.10.2022.

Solliciteer nu
Solliciteren t.e.m. 09.10.2022

Vragen over deze vacature?

Voor inhoudelijke vragen, stuur een e-mail naar rafael.novaispassarelli@uhasselt.be. Voor vragen over de selectieprocedure, mail je naar jobs@uhasselt.be.


Prof. dr. Rafael NOVAIS PASSARELLI

Functie
Docent tenure track