Stafmedewerker onderwijs faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen (80%)

Jouw functie

Als stafmedewerker onderwijs bied je inhoudelijke ondersteuning op vlak van onderwijs en coördineer je onderwijsondersteunende activiteiten binnen de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen (BEW). Je werkt nauw samen met andere stafmedewerkers van de faculteit, de onderwijsmanagementteams (OMT's), het faculteitsbestuur en de dienst onderwijs van de Universiteit Hasselt. Dit betekent dat je:

 • Beleidsondersteuning biedt aan de onderwijsmanagementteams van de bachelor- en masteropleidingen van de faculteit BEW. Je bereidt mee onderwijsdossiers voor en volgt de implementatie van de genomen beslissingen mee op. Je behoudt het globale overzicht zodat je kan zorgen voor continuïteit en consistentie inzake onderwijsthema's.
 • De coördinatie verzorgt van de jaarlijkse samenstelling van de curricula van de opleidingen en bijhorende vertaling maakt naar de online studiegids.
 • De studievoorlichtingsactiviteiten coördineert in samenwerking met de stafmedewerker marketing en communicatie van de faculteit en de centrale diensten.
 • Ondersteuning biedt bij de organisatie van het onderwijs zodat onderwijsactiviteiten vlot kunnen verlopen. 
 • Een aanspreekpunt bent voor interne en externe vragen omtrent onderwijsdossiers.
 • De kwaliteitsborging van de opleidingen mee bewaakt en meer specifiek het strategisch beleid van de opleidingen mee ondersteunt.

Jouw team

De faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen biedt de opleidingen Handelswetenschappen, Toegepaste economische wetenschappen, Handelsingenieur, Handelsingenieur in de beleidsinformatica en de Master of management aan aan +/- 1300 studenten. Daarnaast wordt er onderzoek verricht en dienstverlenging geboden in diverse bedrijfseconomische disciplines. Om mee vorm te geven aan kwaliteitsvol onderwijs van deze opleidingen is de faculteit op zoek naar een enthousiaste stafmedewerker onderwijs om haar facultair team tijdelijk te versterken. 

Jouw talenten

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in de pedagogische wetenschappen of (toegepaste) economische wetenschappen, handelswetenschappen, handelsingenieur (in de beleidsinformatica) aangevuld met een pedagogisch diploma en/of pedagogische ervaring (of gelijkwaardig)
 • Relevante ervaring inzake ondewijsbeleid en onderwijskundige ondersteuning is een troef.
 • Je bent op de hoogte van de structuur en de nieuwe ontwikkelingen op het niveau van het universitair en hoger onderwijs.
 • Je hebt bij voorkeur aantoonbare affiniteit met bedrijfseconomische wetenschappen.
 • Je hebt ervaring met het schrijven van rapporten en beleidsnota's.
 • Je werkt resultaatsgericht en bent in staat om de aan jou toegewezen opdrachten op een efficiënte manier te organiseren en tot een goed einde te brengen.
 • Je bent in staat om zelfstandig te kunnen werken, zonder dat je de teamdoelstellingen uit het oog verliest. Je bent niet afwachtend maar gaat proactief aan de slag met zorg voor een kwalitatief eindresultaat.
 • Je communiceert helder en op gepaste wijze, zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands en in het Engels.
 • Je werkt vlot met de gangbare ICT-toepassingen.
 • Je draagt graag actief bij tot de implementatie van de onderwijsvisie.

Ons aanbod voor jou

Je wordt aangesteld als Administratief en Technisch Personeel en verloond volgens klasse 5.
We bieden jou een contract aan voor een 80%-aanstelling voor één jaar. Het uurrooster wordt in onderling overleg met de faculteit bepaald. De faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen is gehuisvest op de campus in Diepenbeek. UHasselt stelt levenslang leren voorop en ondersteunt haar medewerkers door een gevarieerd intern opleidingsaanbod. UHasselt maakt een gunstige work-life balance mogelijk door middel van flexibele werktijden, kinderopvang, gunstige vakantieregeling, bedrijfsrestaurant, enz. Een thuiswerkregeling maakt de afwisseling tussen thuiswerk en werken op de campus mogelijk.

Solliciteer voor deze functie

De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier, een kennismakingsinterview en een diepte-interview.
Diepte-interview kan worden aangevuld met een opdracht. In elke fase van de procedure wordt een tussentijdse selectie gemaakt. De kennismakingsgesprekken worden georganiseerd op 22 augustus in de voormiddag, de diepte-interviews op 27 augustus in de namiddag.

Solliciteer nu
Solliciteren t.e.m. 12.08.2024

Vragen over deze vacature?

Voor inhoudelijke vragen, stuur een e-mail naar liesbeth.celis@uhasselt.be. Voor vragen over de selectieprocedure, mail je naar jobs@uhasselt.be.


UHasselt streeft ernaar dat iedereen welkom is aan onze universiteit, zich er thuis voelt en het beste uit zichzelf kan halen. De diverse talenten van onze studenten en medewerkers vormen de rijkdom van onze samenleving en zijn de motor van onze toekomstige welvaart. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs, versterkt ons onderzoek en verhoogt onze maatschappelijke impact. Met de focus op rechtvaardigheid en nondiscriminatie gaan we samen voor een divers en inclusief UHasselt.

UHasselt aanvaardt geen enkele discriminatie op het gebied van geslacht, seksuele oriëntatie en genderidentificatie en - expressie, leeftijd, gezinssituatie of kinderlast; handicap of beperking; cultuur, godsdienst/levensbeschouwing; huidskleur, afkomst; sociaal-economische achtergrond of situatie.

Mevrouw Liesbeth CELIS

Functie
Faculteitsdirecteur
Telefoon
+3211268663