Project R-6066

Titel

Pyrolytische valorisatie van geconcentreerde varkens mest tot producten met toegevoegde waarde

Abstract

Tegenwoordig is er een toegenomen interesse in varkensmestbeheer wat werd uitgelokt door de toegenomen mest concentraties en verhoogde milieueisen en -regulaties richting uitstotingen die hieruit voortkomen. Aangezien huidige mestbeheer technologieën lijden onder de nadelen en in sommige gevallen zelfs bijdragen aan de milieuvervuiling, focust het voorstel zich op een ecologisch en economisch duurzame methode voor valorisatie van varkensmest tot producten met een toegevoegde waarde. Het hoofddoel is om pyrolyse te onderzoeken als een efficiënte methode voor het gebruik van varkensmest voor bio-oliën en low cost actieve kolen (ACs). Zowel de fysicochemische eigenschappen als de adsorptie/desorptie capaciteit in waterige oplossing van verkregen ACs richting gevaarlijke Ni(II) ejn Cr(VI) verontreinigende stoffen zullen beschouwd worden. Optimale condities voor de verwijdering van deze vervuilende stoffen door de bestudeerde ACs zal voor toegepaste omstandigheden zeker aangeboden worden. Bio-olie productie heeft recent meer belang opgenomen door de noodzaak om milieuvervuiling en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te reduceren, maar ook door het potentieel om omgezet te kunnen worden in verschillende chemicaliën en respectievelijk zo gezien te worden als een chemische grondstof. Aanvullende doelen van het voorstel zullen daarom gericht zijn op het onderzoek naar de compositie van bio-oliën verkregen door varkensmest pyrolyse. Het hoofddoel hiervan zal zijn de karakterisering en registratie van organische componenten met commercieel belang.

Periode

01 januari 2015 - 31 december 2017