Project R-5796

Titel

Het effect van kaolin op anorganische en organische zwavel in steenkool gedurende een pyrolyse in CO2 atmosfeer middels AP-TPR off-line gekoppeld met TD-GC/MS.

Abstract

De Onderzoeksraad heeft op 13 november 2014 het verblijf van dr. Ying Gu (Huazhong University of Science and Technology (HUST), China) aan de UHasselt goedgekeurd ten laste van het BOF-programma "Korte Verblijven". Gedurende dit verblijf zal dr. Ying Gu onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Jan Yperman en prof. Rovert Carleer (Onderzoeksgroep TANC). Het verblijf zal plaatsvinden in aoril-mei-juni 2015.

Periode

01 april 2015 - 30 juni 2015