Project R-5815

Titel

IOF breeding project: Nanosense

Abstract

Er is een grote behoefte aan sensortechnieken voor het detecteren en snel opsporen van de aanwezigheid van kleine moleculen in bepaalde analyten. Bijvoorbeeld, verontreiniging van het milieu of andere voorbeelden kunnen gevonden worden in het domein van de voedselveiligheid. Daarnaast vormt het testen van bloed, urine of plasma één van de belangrijkste onderdelen in de medische diagnostiek. Ook buiten de officiële medische paden kunnen dergelijke testen een meerwaarde betekenen (sport, zelftesten, voedingsadviezen). Op dit moment gebeuren de meeste testen nog via een complexe methodiek, waarbij er veel tijd verloren gaat, er vaak hoge kosten zijn en niet alle stoffen op een directe manier kunnen worden geanalyseerd. Binnen het onderzoeksinstituut IMO-IMOMEC van de Universiteit Hasselt en IMEC werd een sensor ontwikkeld die op basis van verschil in thermische weerstand van het sensor-oppervlak bepaalde kleine moleculen kan opsporen in het bloed. Het sensoroppervlak bestaat uit synthetische receptoren waarvan de thermische weerstand verandert na binding van het doelmolecule. Met dit nieuw sensorsysteem werd met succes serotonine histamine, caffeïne, malachite green and nicotine gedetecteerd in verscheidene matrices zoals PBS, urine, speeksel, bloedplasma en bloed. De binnen IMO-IMOMEC ontwikkelde sensor biedt mogelijkheden om de basis te vormen van een geminiaturiseerd meetsysteem, dat heel flexibel kan in gezet worden om heel gevoelig kleine moleculen op te sporen. Het doel van dit project is het marktpotentieel van de toepassing te verkennen. Hiervoor dient het sensor-principe verder uitgewerkt te worden om te matchen met de noden van de markt. Voor de optimale valorisatie van de sensortechniek is er dus nood aan een verder marktgedreven onderzoeksproject, daarom dient er een grondige marktstudie te gebeuren die bepaalde noden kan blootleggen in verschillende doelmarkten. Vervolgens dient er dan onderzocht te worden of het voorgestelde sensorprincipe deze noden uiteindelijk zal kunnen invullen. Hiervoor zullen er zowel langs de technische zijde als langs de chemische zijde ontwikkelingen gebeuren. Deze ontwikkelingen zullen dan leiden naar een generischsensorprincipe dat breed inzetbaar is. Na afloop van het project moet duidelijk zijn hoe de sensortechnologie kan inspelen op een marktopportuniteit waarbij rekening gehouden werd met de gangbare praktijken, waardeketens en belangrijke spelers en evolutie in de markt. Er kan dan voor elk marksegment duidelijk bepaald worden wat de USP's zijn van de sensortechniek.

Periode

01 januari 2015 - 31 december 2017