Project R-5802

Titel

Ontwikkeling en toepassing van statistische methodologie voor de analyse van het fenomeen van multi-drug resistentie in de EU: demonstratie van analytische benaderingen met behulp van antimicrobiële resistentie-isolaat gebaseerde data.

Abstract

MDR wordt beschouwd als een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Het is belangrijk dat EFSA een evidence-based evaluatie kan verschaffen van de rol van de voedselproductie in de opkomst en verspreiding van meerdere drug resistant micro-organismen. Verder analytisch en methodologisch voorbereidend werk wordt verricht op de beschikbare 2010-2013 isolate-based gegevens met het oog op een meer diepgaande analyse van MDR, met name om associaties te onderzoeken tussen weerstandseigenschappen en voor het uitvoeren van tracerende analyses van de geografische en temporele verspreiding van MDR. Dit project biedt geschikte analyse methoden om deze vragen te beantwoorden en kan domeinen identificeren voor het verbeteren van bewakingssystemen.

Periode

09 december 2014 - 08 juni 2016