Project R-5882

Titel

Hypercity : Hyperspectrale biomonitoring: luchtkwaliteit en de stad (Onderzoek)

Abstract

Een aanzienlijk deel van de Europese bevolking woont in stedelijke gebieden waar overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen optreden en zorgen voor ernstige gezondheidsrisico's. Een belangrijke bijdrage aan de luchtvervuiling in de steden wordt geleverd door het verbranden van fossiele brandstoffen in het wegvervoer, met de uitstoot van particular matter (PM). PM verontreiniging veroorzaakt enorme kosten voor de maatschappij door een aanzienlijke toename van gezondheidsproblemen en morbiditeit. Om betrouwbare risicobeoordelingen te kunnen maken en om passende stedelijke management beslissingen te kunnen nemen, is het daarom van het grootste belang om een gedetailleerd inzicht in de ruimtelijke verdeling van de luchtvervuiling te krijgen. Als sessiele organismen, zijn planten in stedelijke gebieden niet in staat om deze 'spanningen' te vermijden en worden ze dus voortdurend beïnvloed door tal van luchtverontreinigende stoffen. Omdat conventionele luchtkwaliteit meetstations slechts informatie op grove schaal verschaffen over de blootstelling aan vervuilende stoffen, is er een groeiende interesse in de monitoring en modellering van de stedelijke luchtkwaliteit om meer informatie met een hoge ruimtelijke resolutie te verkrijgen. Eén van de mogelijkheden van hoge ruimtelijke resolutie monitoring is biomonitoring van stedelijke vegetatie. Er bestaan verschillende technieken voor biomonitoring van stedelijke vegetatie. Echter, veel technieken moeten nog verder worden ontwikkeld, of zijn nooit getest op hun biomonitoring potentieel. Vooral de dorsiventrale blad asymmetrie (het verschil tussen de bovenste en onderste vleugelkant bij de meest voorkomende bladverliezende soorten), en de resulterende verschillen in hyperspectrale lichtreflectie, werden nauwelijks beschouwd in elke (remote sensing) biomonitoring benadering. Daarom is de algemene doelstelling van dit onderzoeksproject het ontwikkelen, testen en valideren van een plantaardige passieve biomonitoring methodologie gebaseerd op hyperspectrale observaties en het overweegt de blad asymmetrie. In dit project zullen we gebruik maken van een tweeledige aanpak , d.w.z.: (1) grote solitair groeiende bomen in verschillende contrasterende stedelijke omgevingen in termen van luchtvervuiling gebruikt voor het opschalen van oefeningen van blad naar luifel, en (2) bomen ruimtelijk verdeeld over het hele stedelijke gebied voor mapping doeleinden.

Periode

01 december 2014 - 30 november 2019