Project R-6266

Titel

Impedantiemetingen ter opheldering van het werkingsprincipe van kathode-interlagen in organische zonnecellen

Abstract

De Onderzoeksraad heeft op 19 februari 2015 de aanvraag voor een kort verblijf aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland goedgekeurd ten laste van het BOF-programma "Korte Verblijven - uitgaande mobiliteit". Gedurende dit verblijf zal dr. Jurgen Kesters onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. dr. Elizabeth von Hauff. Het verblijf zal plaatsvinden in 2015.

Periode

01 april 2015 - 30 april 2015