Project P-31

Titel

Identificatie van parametrische modellen via locale veeltermschatters met toepassingen in de biostatistiek.

Abstract

Parametrische modellen vormen de klassieke manier om het functioneel verband tussen een respons-veranderlijke en een verklarende veranderlijke te beschrijven. Een alternatieve methode bestaat erin een niet-parametrische beschrijving te geven van dit verband (via "smoothing"). Deze niet-parametrische schatters kunnen dan gebruikt worden om een geschikt parametrisch model te identificeren.

Periode

01 oktober 1996 - 30 september 1999