Project R-6401

Titel

Fylodynamica en individu-gebaseerde HIV transmissiemodellen combineren voor betere epidemiologische methodologie en evidentie-gebaseerd volksgezondheidsbeleid voor HIV preventie en behandeling

Abstract

Grote hoeveelheden aan HIV overdracht blijven een grote uitdaging binnen de publieke gezondheidszorg. 'HIV Phylodynamics' is de studie van HIV virale genetische gegevens om de HIV transmissie dynamiek achter een HIV epidemie te begrijpen. Agent-gebaseerde HIV transmissiemodellen, gebaseerd op schattingen en veronderstellingen van infectieuze ziekteparameters, simuleren hoe HIV epidemieën evolueren. Beide methodologieën zouden synergistisch gecombineerd kunnen worden, maar dit gebied van epidemiologische methodologie is nog niet voldoende onderzocht. Het voorgestelde onderzoek is gericht op het adresseren van deze onderzoekskloof, gebaseerd op de hypothese dat een dergelijke gecombineerde aanpak kan leiden tot een sterkere evidence-base voor beleidsontwerp binnen HIV preventie en behandeling. Het project is onderverdeeld in drie werkpaketten: (1) het verzamelen van bestaande data en analyse van nieuwe data over de HIV epidemie onder mannen die gemeenschap hebben met andere mannen (MSM) in Zwitserland, (2) de ontwikkeling van een nieuwe methodologie en software implementatie voor de integratie van 'HIV Phylodynamics' en agent-gebaseerde HIV transmissiemodellen, en (3) een serie simulatie-experimenten die de toegevoegde waarde van de nieuwe methodologie aantonen. Alhoewel dit project als focus de epidemiologie van HIV infecties onder MSM in Zwitserland heeft, heeft het nieuwe methodologisch kader veel meer potentiele toepassingen in de toekomst, die mogelijk onderzocht zouden kunnen worden in opvolgende projecten. Deze omvatten de schatting van de preventie impact van vroegere toegang tot HIV behandeling, en monitoring van de snelheid van bekomen en overgedragen HIV drugresistentie in andere Europese landen en Zuid-Afrika.

Periode

01 oktober 2015 - 30 september 2018