Project R-6425

Titel

Het vetzuurmetabolisme stuurt de functie van facocyten in MS laesies

Abstract

Multiple Sclerose (MS) is een neurodegeneratieve autoimmuunziekte van het centrale zenuwstelsel (CZS) waarin macrofagen en microglia een belangrijke rol spelen. Het stuwen van deze fagocyten naar een anti-inflammatoire en regeneratieve fenotype wordt beschouwd als een veelbelovende strategie om de ziekteprogressie van MS te stoppen. Van bijzonder belang zijn benaderingen die natuurlijk voorkomende mechanismen benutten die dit fenotype in fagocyten induceren. Myeline-bevattende fagocyten zijn het meest voorkomende celtype in MS laesies en deze cellen vertonen immunosuppressieve en neuroprotectieve eigenschappen. Tot op heden zijn de onderliggende moleculaire mechanismen die dit fenotype onderliggen onduidelijk. Mijn voorlopige resultaten suggereren dat het vetzuurmetabolisme een belangrijke rol speelt bij de aanname van het kenmerkende fenotype van fagocyten na myeline opname. In deze studie gaan we onderzoeken in hoeverre het vetzuurmetabolisme de functie van fagocyten in MS laesies stuurt en of interventies in gevonden moleculaire mechanismen ontstekingen and herstel in het CZS beïnvloeden. Resultaten van deze studie zullen leiden tot meer inzicht in CNS laesie-ontwikkeling en tot de ontwikkeling van veelbelovende nieuwe strategieën voor de behandeling van CZS-stoornissen.

Periode

01 oktober 2015 - 30 september 2018