Project R-6302

Titel

Neuroprotectieve en neuroregeneratieve effecten van dentale pulpa stamcellen na ischemisch herseninfarct (Onderzoek)

Abstract

Een herseninfarct is gedefinieerd als neurologische schade ten gevolge van een gereduceerde bloeddoorstroming in de hersenen. Het is de belangrijkste oorzaak van invaliditeit en is de op een na grootste doodsoorzaak wereldwijd. Toch is de huidige therapeutische benadering niet in staat om functioneel herstel na een herseninfarct voldoende te verbeteren. Er is dus nood aan alternatieve therapeutische opties. Stamceltherapie wordt beschouwd als een veelbelovende behandeling om neurologische schade te beperken en functioneel herstel te verbeteren na een herseninfarct. Humane dentale pulpa stamcellen (hDPSC) vormen een ideale stamcelbron voor deze benadering. Deze stamcellen produceren veel factoren die een belangrijke rol spelen in de overleving en regulatie van neurale cellen. Verder is er ook aangetoond dat transplantatie van hDPSCs in een diermodel van herseninfarct de functionele uitkomst verbetert. Eigen preliminaire data tonen ook aan dat hDPSCs zorgen voor verhoogde neurietuitgroei in neuroblastoma cellen, wat een indicatie is voor hun neuroregeneratief potentieel. De hypothese van deze studie is dat hDPSCs de functionele uitkomst na een herseninfarct verbetert via neuroprotectieve en neuroregeneratieve effecten. De neuroprotectieve en neuroregeneratieve capaciteit van hDPSCs wordt zowel in vitro onderzocht als in een muis model van herseninfarct. De resultaten van deze studie dragen bij aan de ontwikkeling van een effectieve stamceltherapie voor deze ernstige aandoening.

Periode

01 oktober 2015 - 30 september 2016