Project R-6658

Titel

Interreg Vlaanderen-Nederland project: PV OpMaat

Abstract

Doelstelling is om in het programmagebied op termijn een zichzelf verbeterende keten te realiseren voor het ontwikkelen, vervaardigen en toepassen van bouwelementen op basis van geïntegreerde maatgesneden dunne film PV. In samenwerking met private en publieke partijen uit deze keten zullen naast specifieke onderzoeksactiviteiten, een aantal concrete demonstratoren ontwikkeld worden op basis van onafhankelijk onderzoek. Deze demonstratoren zijn een middel om richting en focus te geven aan onderzoek naar nieuwe methoden voor vervaardiging, integratie en bepaling van performantie en levensduur van PV. Zij zullen aantoonbaar maken welke specifieke eisen en wensen vanuit de gewenste bouwtoepassing realiseerbaar zijn, en daarmee het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten versnellen, waarbij zowel voor het onderzoek, de daar op volgende ontwikkeling, en de markttoepassing grote kansen liggen in het programmagebied. Focus van het project ligt daarmee op onafhankelijk onderzoek, en het stroomlijnen van de vraagsturing op dit onderzoek om daarmee de route naar toepassing in de praktijk te versnellen.

Periode

01 januari 2016 - 31 juli 2019