Project R-7033

Titel

Simulatiestudies gebaseerd op fylogenetische, epidemiologische en demografische gegevens als basis voor strategieën ter controle van HIV-1 en hepatitis C virus verspreiding in kwetsbare bevolkingsgroepen in Quebec en België. (Onderzoek)

Abstract

De HIV-1/AIDS pandemie heeft 75 miljoen infecties en 1.5 miljoen doden veroorzaakt tussen Mannen die Sex hebben met andere Mannen (MSM), intraveneuze drugsgebruikers (IDU), en heteroseksuele populaties, elk beïnvloed door een verschillende waaier van biologische, gedrags- en maatschappelijke factoren. Nog recenter hebben co-infecties met HIV/hepatitis C virus (HCV) de zorg voor MSM en IDUs verder bemoeilijkt. Antiretrovirale therapie, de sleutel tot het onder controle houden van de HIV-epidemie, is verantwoordelijk voor de halvering van nieuwe besmettingen in maar liefst 30 landen en vergelijkbare resultaten worden verwacht met de nieuwe behandelingsstrategieën voor HCV. Echter, de wereldwijde heropleving van HIV en HIV / HCV co-infecties onder MSM en IDG, onderstrepen de noodzaak van een framework om de behandeling te combineren met preventie en uitreik programma's voor verschillende at-risk populaties in "real-world" instellingen. Fylogenetische studies in Quebec en België hebben aangetoond dat MSM en IDG epidemieën heel verschillend zijn in beide landen. De episodische duur van HIV-uitbraken in Quebec en de nieuwe HIV / HCV co-infectie-uitbraak in België suggereren dat lokale gegevens belangrijke variabelen zijn. Deze Vlaamse / Quebec samenwerking zal de relevante fylogenetische gegevens verzamelen, analyseren en een driehoeksmeting maken met de beschikbare demografische, klinische en gedragsmatige data om de differentiële factoren geïmpliceerd bij transmissie clustering te begrijpen. Deze informatie zal gebruikt kunnen worden bij de simulatie van de HIV en HCV transmissiedynamiek, het genereren van gegevens voor robuuste behandeling en preventie strategieën op maat voor MSM en IDG.

Periode

01 januari 2016 - 31 december 2017