Project R-6187

Titel

FWO reiskrediet voor een lang verblijf in het buitenland, met name aan de Lund University (Onderzoek)

Abstract

De aanvraag van het FWO reiskrediet voor een lang verblijf in het buitenland kadert binnen het doctoraat van Tim De Ceunynck. Dit doctoraat handelt over het definiëren en valideren van relaties tussen surrogaat verkeersveiligheidsindicatoren en ongevallen, en hun gebruik voor het identificeren van verkeersveiligheidsproblemen en het evalueren van maatregelen. De centrale doelstelling van het buitenlandse verblijf was enerzijds om beter vertrouwd te raken met het theoretische kader rond surrogaat verkeersveiligheidsindicatoren, en anderzijds een eigen bijdrage te leveren aan de theorievorming. Tijdens het verblijf werden daarom twee conceptueel-methodologische studies uitgewerkt. Daarnaast werden ook twee onderzoekscases opgestart waarin surrogaat verkeersveiligheidsindicatoren werden toegepast op beleidsrelevante verkeersveiligheidsvraagstukken.

Periode

01 mei 2014 - 31 juli 2014