Project R-7017

Titel

Interreg Vlaanderen-Nederland project: CrossCare (Onderzoek)

Abstract

Dit Cross Care project heeft als doel om in een grensoverschrijdend ondersteuningskader een sterke hands-on begeleiding te bieden aan MKB/KMO bij het ontwikkelen en het op de markt lanceren van zorginnovaties, als antwoord op bestaande zorgnoden. CrossCare zal de ondernemer ondersteunen in het traject van idee-ontwikkeling tot marktklaar product of dienst, via een fonds voor het cofinancieren van kennis, mankracht en materiaal en door het ter beschikking stellen van een grensoverschrijdend living lab met focus op zorg. Door de ontwikkeling van zorginnovaties worden moeilijke maatschappelijke uitdagingen als de betaalbaarheid en het toegankelijk en kwaliteitsvol houden van de zorg, het hoofd geboden, uitdagingen die Vlaanderen en Nederland gemeenschappelijk hebben. Daarnaast stimuleren we met Crosscare de ontwikkeling van de zorgeconomie via concrete innovatietrajecten: CrossCare heeft als doelstelling een 60-tal innovatieve bedrijfstrajecten te ondersteunen. Omdat CrossCare met calls werkt waarbij (consortia van) bedrijven 'partner light' worden, kiezen we een looptijd van 5 jaar voor CrossCare.

Periode

01 april 2016 - 31 maart 2021