Project R-7331

Titel

Naar een duurzame energievoorziening in steden

Abstract

Het technologiepark THOR Waterschei is op dit moment in volle ontwikkeling, waarbij interessante verbindingen gelegd worden tussen onderzoek & ontwikkeling, innovatie, bedrijvigheid, talentontwikkeling en stedelijkheid. Deze THOR site (93 ha) biedt onder meer onderdak aan MOTHOR, een hoogwaardig bedrijvenpark, 2) de T2 CAMPUS, een innovatieve technologische opleidingscluster, 3) een BUSINESS en ACTIVITEITEN CENTER en 4) het WETENSCHAPSPARK waarop nu reeds de INCUBATHOR en een nieuw onderzoekscentrum EnergyVille gestart zijn. EnergyVille verenigt de onderzoeksinstellingen KULeuven, VITO, imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. EnergyVille streeft ernaar om bij de top vijf van Europa te horen en mondiaal een vooraanstaande plaats te veroveren op welgekozen themas . Het wil in het THOR wetenschapspark een stimulans zijn voor bedrijfsontwikkeling, onderzoek en jobcreatie. Het project omvat 3 technische werkpakketten die specifieke opportuniteiten onderzoeken die zich stellen in de stedelijke context: - SolSThore focust op fotovoltaische (PV) systemen, sterk geïntegreerd in gebouwen, gekoppeld met het intelligente elektriciteitsnetwerk en batterijopslag - GeoWatt richt zich op thermische netten van de 4de generatie, die lokale vraag en aanbod van warmte & koude van groepen gebruikers met elkaar in evenwicht brengen - SmarThor onderzoekt het aangepaste techno-economische kader om tot CO2-neutrale, slimme energieclusters te komen door verweving van elektrische en thermische energievectoren.

Periode

01 juni 2015 - 31 mei 2018