Project R-7055

Titel

Evaluatie en optimalisatie van de gecontamineerde sealperformantie voor voedselverpakkingen (Onderzoek)

Abstract

Het project heeft als concrete doelstelling de ontwikkeling van een bedrijfsgerichte brochure met praktische adviezen om gecontamineerde sealperformantie te evalueren en te optimaliseren, om alzo de stabiliteit van de industriële verpakkingsprocessen te verhogen wanneer er geseald wordt doorheen verontreiniging. Het project beoogt kennis- en expertisetransfer omtrent sealtechnolgie, materiaal- en contaminanteigenschappen naar bedrijven uit de verschillende genoemde industriële sectoren. Het project streeft naar 10 geïdentificeerde, unieke ondernemingen die aangeven de projectresultaten toe te passen, 8 gevalideerde case studies, 30 unieke ondernemingen voor wie het project relevant is en 12 unieke ondernemingen die tevreden zijn met de ruimte tot sturing. Het voornaamste resultaat van dit project is de ontwikkeling van een efficiënte methode om de gecontamineerde sealsterkte te evalueren en te optimaliseren. Deze methode werd verspreid onder de doelgroep via zes regionale en twee Europese gebruikersgroepvergaderingen, de interne toepassing bij 14 bedrijven door case studies en de organisatie van een sealworkshop. Daarnaast werden er resultaten behaald door het toepassen van de ontwikkelde methode voor drie verschillende sealtechnologieën (warmte conductie, ultrasone trillingen en laser) op goed gekende verpakkingsfolies die variëren in samenstelling van de seallaag (metallocene PE, plastomeer en ionomeer). Bij warmte conductie verzwakte de sealperformantie van alle folies door de aanwezigheid van vaste contaminatie (gemalen koffie en bloedpoeder). De folie met de plastomeer seallaag gaf de beste resultaten qua lekdichtheid en sealsterkte. De aanwezigheid van vloeibare contaminatie (water en olie) veroorzaakte geen verzwakking van de performantie in vergelijking met zuivere seals. Bij ultrasoon sealen verzwakte de sealsterkte bij alle folies met contaminatie (vaste en vloeibare). Bij sealsterktes boven een bepaalde waarde (70% van de maximale sealsterkte) waren alle verpakkingsfolies lekdicht. Bij lasersealen verzwakte de sealsterkte bij alle folies met vaste contaminatie, met vloeibare contaminatie bleef de sealsterkte gelijk aan die van de zuivere seals. Tijdens de volgende maanden wordt de methode verder verspreid naar een ruime doelgroep via de publicatie van een brochure met praktische adviezen. De resultaten op verpakkingsfolies worden verspreid via de publicatie van een technisch artikel in het magazine 'Packaging' en via de publicatie van een wetenschappelijk artikel en presentatie op het IAPRI-verpakkingssymposium te Enschede. Deze documenten worden eveneens gepubliceerd op de website https://www.uhasselt.be/verpakkingscentrum. De opgebouwde expertise kan breed worden ingezet door integratie in de dienstverlening van VerpakkingsCentrum/IMO-IMOMEC.

Periode

01 september 2016 - 31 augustus 2018