Project R-7121

Titel

De impact van de inname van natrium op de celfunctie van immuunsysteem en auto-immuniteit (Onderzoek)

Abstract

De menselijke levensverwachting is de laatste decennia sterk gestegen, omwille van verbeteringen op vlak van hygiëne en de controle over infectieziekten. Echter, ondanks de mogelijkheid om de verspreiding van infecties in te perken, stijgt het aantal immuunziektes zoals multiple sclerosis (MS) met bijna epidemische proporties. Er werd reeds grote vooruitgang geboekt in het begrijpen van de onderliggende genetische factoren bepalend bij auto-immuunprocessen, maar het stijgende aantal gevallen wijst er op dat omgevingsfactoren een belangrijke rol kunnen spelen als trigger van de ziekte. Ons recent werk heeft een hoge zoutinname geïdentificeerd als een omgevingsfactor die auto-immuunreacties promoot door het uitbreiden van pro- en het blokken van anti-inflammatoire immuuncellen. Gegeven de wijdverspreide consumptie van een zoutrijk dieet, maken we de hypothese dat een chronische hoge zoutinname in genetische voorbestemde individuen mogelijk als een trigger fungeert voor auto-immuunprocessen door de immuunbalans te verstoren. Onze studie heeft als doel om deze potentiële relatie te karakteriseren door de identificatie van de moleculaire mechanismes waarmee een hoge zoutinname immuunreacties beïnvloedt. Verder willen we controlegroepen en MS patiënten onderzoeken op correlatie tussen hun immuunfunctie en fenotype en hun zoutinname. Tot slot zullen we, aan de hand van experimentele modellen van MS, het effect van zoutinname testen op het ziekteverloop en immuunreacties bij knaagdieren. We hopen dat dit werk de impact van zoutinname zal onthullen op menselijke immuuncellen en de relatie tot MS en willen we dus helpen om nieuwe opties te identificeren voor de behandeling en preventie van auto-immuunziektes.

Periode

01 oktober 2016 - 30 september 2021