Project R-1319

Titel

Wiskundige en statistische methode voor bacteriologische risico vaststelling en besmettelijk ziektemodel.

Abstract

Dit doctoraat is gemotiveerd door het interdisciplinaire METZOON-project (R-04/003-METZOON)en is gefinancierd door de Belgische overheid. METZOON is een acroniem voor de ontwikkeling van een methode voor kwantitatieve beoordeling van zoönotische risico's in België, toegepast op Salmonella in varkensvlees. Het hoofddoel van het project is de ontwikkeling van een kwantitatieve microbiële risicobeoordeling (QMRA), om in te schatten wat het risico is op menselijke salmonellose door middel van consumptie van varkensvlees, waarmee mitigatiestrategieën door middel van 'what-if' scenario-analyse worden getest. Dit proefschrift presenteert de nieuw ontwikkelde QMRA evenals de scenario-analyse. Een belangrijk aspect van het kwantificeren van het microbiële risico bestaat uit de beoordeling van de dosis-respons relatie. Dit is de relatie tussen de hoeveelheid opgenomen microbiële organismen en een specifiek resultaat, zoals een infectie of ziekte. We ontwikkelden een nieuwe dosis-ziekte model voor menselijke salmonellose, met gebruikmaking van gegevens over ziekteverspreiding, rekening houdend met de verschillende bronnen van heterogeniteit en onzuivere gegevens. Daarnaast hebben we nieuwe statistische methoden voorgesteld om QMRA┌s te ondersteunen. In het bijzonder hebben wij voorgesteld de raming van epidemiologische parameters rechtstreeks uit te voeren op basis van serologische gegevens die gebruik maken van de onderliggende mengselmodellen. Ten slotte leggen we ook epidemiologische toepassingen voor van kwantiele regressie en stellen verschillende methodologische uitbreidingen voor om een schatting te maken van (a) vloeiende isotone kwantielcurves, (b) vloeiende kwantieloppervlakten en (c) vloeiende niet-kruisende kwantielcurves.

Periode

04 mei 2008 - 31 maart 2009