Project R-6724

Titel

Ontwikkeling van de ideale immobilisatiematrix voor NORM en andere schadelijke componenten, via geopolymerisatie van minerale afvalstromen (Onderzoek)

Abstract

Minerale afvalstromen zoals fosforgips of assen van kolen- en afvalverbranding worden wereldwijd in grote hoeveelheden geproduceerd. In de constructiesector worden in grote getale 'zuivere' mineralen gebruikt die vanuit een chemisch perspectief vervangen zouden kunnen worden door de beschouwde minerale afvalstromen. De aanwezigheid van lage concentraties aan schadelijke componenten in deze minerale afvalstromen bemoeilijkt echter de economische valorisatie. Deze studie focust zich op het potentieel van de immobilisatie van schadelijke componenten in nieuwe constructiematerialen geproduceerd op basis van geopolymeren, die specifiek ontwikkeld kunnen worden voor het hergebruik van minerale reststromen. Het gebrek aan dergelijke immobilisatiestudies vormt vandaag de dag een belangrijke barrière die nog overwonnen moet worden alvorens dergelijke constructiematerialen op de markt kunnen geïntroduceerd worden. Een belangrijke hiaat in de kennis dat deze studie hierbij wil aanpakken is de problematiek verbonden aan de aanwezigheid van natuurlijk voorkomende radionucliden.

Periode

01 januari 2016 - 31 december 2019