Project R-1343

Titel

Coördinatie van wetenschappelijke dienstverlening en contractonderzoek.

Abstract

Het onderzoek binnen CenStat geniet een stabiele internationale reputatie en diverse onderzoekers van CenStat zijn actief op het vlak van nationale en internationale professionele en wetenschappelijke organisaties. Anderzijds zijn deze internationale contacten uitermate voordelig om ook het contractonderzoek aan te zwengelen. Naast de alom bekende bronnen van financiering ligt het voor de hand dat CenStat gebruik maakt van deze internationale netwerken met het oog op extra projectfinanciering. In het bijzonder bouwt CenStat op deze manier aan uitgebreide contacten met de farmaceutische industrie en andere partners, waarmee wetenschappelijk wordt samengewerkt. Binnen CenStat bestaat reeds een tiental jaar de traditie om wetenschappelijk onderzoek te combineren met contractonderzoek en wetenschappelijke dienstverlening. Mede door een goede samenwerking en vnl kruisbestuiving tussen deze gebieden is CenStat gedurende de laatste 10 jaar opmerkelijk gegroeid. het aanbieden van dit soort diensten in diverse vormen aan vnl farmaceutische industrie werkt bevorderend voor het eerder fundamenteel onderzoek. Momenteel wordt onderzocht hoe deze activiteiten kunnen worden gecommercialiseerd in de vorm van een spin-off van de UHasselt. Het specifieke karakter van voornoemde activiteiten vergt een grondige analyse om op die manier de waarde correct te kunnen inschatten. Tegelijkertijd werd recent een samenwerkingsverband opgezet met het Biostatistical Center van de KU Leuven in de vorm van IB² en de eventuele combinatie van beide constructies dient zorgvuldig te worden bekeken.

Periode

01 januari 2009 - 31 december 2014