Project R-9358

Titel

Het ontwikkelen van excellentie in patiëntveiligheid in grensregio's door middel van gestandaardiseerde procedures, beleid en de inzet van innovatieve tools. (Onderzoek)

Abstract

Hoofddoel Het bevorderen van patiëntveiligheid door de risico's te verlagen die samenhangen met patiëntopname, transfer en ontslag, met name door het verbinden en standaardiseren van 'best practices' in de Euregio Maas-Rijn. Doelstelling UHasselt Patiëntveiligheid analyseren vanuit verschillende invalshoeken om inzicht te krijgen in betekenisgeving en operationalisatie – bijkomend ondersteuning bieden in acties van partnerinstellingen, zoals het gericht ontwikkelen van training voor (toekomstige) professionals, bijdragen aan innovatieve tools en analyse van veiligheidscultuur. Projectpartners Uniklinik RWTH Aachen, Open Universiteit Heerlen, Universiteit Maastricht, ZOL Genk, CHR Liège. Financiering Interreg Euregio Maas-Rijn financiert projecten tot 50% met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), cofinanciering wordt voorzien door de regio's en de partnerinstellingen. Link naar de projectsite www.safepat.eu

Periode

01 juli 2016 - 31 december 2020