Project R-6824

Titel

Een studie naar de anticarcinogene mechanismen van regenererende dieren (Onderzoek)

Abstract

Er bestaat een delicaat evenwicht tussen het proces van carcinogenese en weefselregeneratie. Regeneratiecompetente weefsels en dieren zijn in staat om groeiafwijkingen te voorkomen en tegen te gaan en lijken erg veerkrachtig te zijn tegen chemische carcinogenese. Daarom zijn wij van mening dat de regeneratieprocessen een unieke parallelcontext bieden voor modern kankeronderzoek. De onderliggende mechanismen van hoe regeneratieve dieren carcinogenese kunnen omzeilen zijn nog niet bekend, maar beide processen delen veel gemeenschappelijke moleculaire wegen. Het merendeel van de reeds geïdentificeerde mechanismen is betrokken bij succesvolle en gecoördineerde celfunctie en -reproductie. Het huidige project is gericht op het identificeren en karakteriseren van nieuwe biomoleculen door het bestuderen van regeneratieve dieren (i.e. planaria), terwijl zij worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. We zullen ons richten op hoe regeneratieve krachten bijdragen aan de mechanismen waarover planaria beschikken om het kankerverwekkende proces te omzeilen.

Periode

01 januari 2016 - 31 december 2020