Project R-6826

Titel

CASC transplantatie als een nieuwe therapie om hartfunctie te herstellen na ischemisch hartfalen.

Abstract

Hartfalen ten gevolge van myocardinfarct (MI) is een van de belangrijkste oorzaken van globale morbiditeit en mortaliteit. Het wordt gekenmerkt door een ernstig verlies van cardiomyocyten en de vorming van littekenweefsel, wat leidt tot een verminderde contractiliteit van het hart. Stamceltransplantatie is een veelbelovende therapie om de hartfunctie te herstellen na een MI. Desondanks vertoonden stamceltherapieën met mesenchymale stamcellen (MSC's) en cardiale stamcellen (CSC) slechts geringe verbetering van de hartfunctie vanwege hun beperkte hartspierdifferentiatie potentieel. We identificeerden een nieuw soort CSC, de cardiale hartoor stamcellen (CASCs), gebaseerd op een hoog aldehyde dehydrogenase enzymactiviteit. De hartspierdifferentiatie capaciteit van de CASCs is superieur aan die van andere types stamcellen, in vitro en in vivo in Göttingen minivarkens. CASCs kon hartfunctie bewaren in een varkensmodel voor acute MI en is daarom beloftevol voor de behandeling van MI. Uiteraard is autologe transplantatie van CASCs direct na een acuut MI een klinisch onrealistisch scenario, aangezien het ongeveer twee maanden duurt om de cellen uit te breiden. Daarom zullen we nu onderzoeken of autologe transplantatie van CASCs in een varkensmodel voor chronische MI en allogene transplantatie van CASCs in een varkenmodel voor chronische of acute MI ook de hartfunctie kan behouden. De veiligheid en werkzaamheid van deze behandelingen worden onderzocht om de weg vrij te maken voor klinische proeven.

Periode

01 januari 2016 - 31 december 2020