Project R-103

Titel

Testen op pilootschaal van diverse saneringsmogelijkheden van met zware metalen bezoedelde terreinen : gebruik van bodemadditieven ter immobilisatie van verontreinigingen en gebruik van planten voor extractie van de verontreiniging.

Abstract

In dit project zullen drie verschillende ecologisch verantwoorde technieken verder onderzocht en uitgetest worden voor de sanering van metaal-gecontamineerde bodems. Naast immobilisatie van metalen zullen ook de mogelijkheden tot fyto-extractie en bacteriële extractie van metalen bestudeerd worden. Bij het onderdeel fyto-extractie zal de aandacht geconcentreerd worden op de rol van endofytische bacteriën.

Periode

01 juli 1996 - 30 april 1999