Project R-6834

Titel

De onbekende rol van interleukine-24 in multiple sclerose.

Abstract

Het doel van deze studie is om een complete karakteristiek te geven van de expressie, regulatie en functie van IL24 en zijn receptoren op periferale immuuncellen van MS patiënten en patiënten uit een controlegroep. Samen met de bevinding dat IL-24 geproduceerd wordt door geactiveerde PBMCs van gezonde donors15, wijzen onze voorlopige resultaten erop dat zowel TH1 als TH17 van gezonde donoren en MS patiënten IL-24 mRNA en proteïne expressie vertonen, met een iets hogere expressie in TH1 cellen (Fig. 1A-B). Verder is er IL-24 detecteerbaar in het serum, maar geen CSF, voor de controlegroep en de MS patiënten (fig. 1C). Bij het kleine gedeelte van MS patiënten dat tot nu toe onderzocht werd, wordt de concentratie van IL-24 gereduceerd door immunomodulerende therapie. In deze studie zullen er meer MS-patiënten en gezonde donors opgenomen worden (de twee groepen zijn gematched op vlak van leeftijd en geslacht) en de expressie-studie wordt uitgebreid naar andere ziektegerelateerde immuuncellen (CD8+ T cellen, B cellen, NK cellen, monocyten/macrofagen en dendritische cellen). Expressie niveaus worden gecorreleerd aan klinische parameters om een potentiële functionele rol te achterhalen van deze cytokine in de ziekte.

Periode

01 januari 2016 - 31 december 2017