Project R-6951

Titel

Structurele verbreding internationalisering door een geïntegreerd aanbod van klinische en wetenschappelijke stages in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Abstract

Conform het beleidsplan internationalisering 2014-2017 van de UHasselt heeft de masteropleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (RWK) de voorbije jaren sterk ingezet op internationale klinische stages en aldus bijgedragen aan het behalen van de verschillende doelstellingen in het beleidsplan, met name 1) de mondiale vorming van studenten en staf, 2) de ontwikkeling van consortia en netwerking en 3) de capaciteitsopbouw in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Daar waar internationalisering binnen RWK dus reeds sterk is doorgedrongen in onderwijs op vlak van klinische stages blijkt er nog een belangrijke groeimarge op vlak van aanbod van internationale wetenschappelijke stages. Voor de mondiale vorming van studenten beschikt RWK in het buitenland over een groot klinisch stagenetwerk bestaande uit 19 partners, waarvan 10 partners binnen de Euregio (Luik en Nederland), 6 partners buiten de Euregio (met Duitsland als belangrijkste partner) en 3 partners in het Zuiden. De focus van deze klinische stageplaatsen ligt op neurologische en musculosketale revalidatie. Momenteel heeft de opleiding slechts 4 internationale wetenschappelijke stageplaatsen, met name Centre Hospitalier Universitaire de Liège (sinds dit AJ 2 masterprojecten), Hogeschool Zuyd (2 masterprojecten), de Fachhochschule Bern (1 masterproject) en de Jimma University van Ethiopië binnen het IUC JU 2 project 'Child Health and Nutrition' (15 masterprojecten en 2 PhD projecten). De opleiding wenst daarom het aantal wetenschappelijke stageplaatsen uit te breiden en dit bij voorkeur bij partners met een sterk wetenschappelijk uitgebouwd onderwijs curriculum (Bern-Zurich/Zwitserland), die ook klinische stages kunnen aanbieden. De koppeling van een wetenschappelijke met een klinische setting (Jimma/Ethiopië) is een meerwaarde voor de masterstudenten vanwege de klinische insteek bij onderzoek alsook voor het 'evidence based' werken later in de praktijk alsook klinieken.

Periode

01 januari 2016 - 31 december 2016