Project R-6950

Titel

Uitbouw samenwerking met Scandinavische partneruniversiteiten

Abstract

De faculteit GLW wil haar bestaande contacten met Scandinavische partners verder uitbouwen en verankeren, en dit zowel op onderwijs- als op onderzoeksvlak. In eerste instantie ligt de focus van dit project op de opleiding biomedische wetenschappen, maar waar opportuun zal samenwerking met de opleiding kinesitherapie en revalidatiewetenschappen (ReKi) en geneeskunde opgezet worden. De faculteit wil sterk inzetten op onderzoekssamenwerking met de Universiteiten van Kopenhagen, Lund en Tampere en dit voor alle opleidingen van de faculteit. Samenwerking zal beoogd worden op verschillende niveaus. In eerste instantie zal ingezet worden op uitwisseling van masterstudenten, doctoraatsstudenten en postdoctorale medewerkers. Op langere termijn zal gekeken worden of gezamenlijke doctoraten kunnen opgestart worden.

Periode

01 april 2016 - 31 oktober 2017