Project R-6949

Titel

Thematisch netwerk rond functionele lagen (Onderwijs)

Abstract

Vanuit de Hogeschool Zweibrucken (Kaiserslautern - Duitsland) werd een project ingediend om studenten de mogelijkheid te geven om gedurende hun opleiding in totaal voor 1 volledig academiejaar naar het buitenland te gaan om te studeren. Samen met de UHasselt werd een plan voor 4 jaar opgemaakt waarbij het de bedoeling is om naar een structurele samenwerking te gaan (Joint Degree) op het eind van die 4 jaar. In eerste instantie zullen er door organisatie van bachelor en master thesissen studenten vanuit Duitsland naar de UHasselt komen, maar zal er ook de mogelijkheid zijn dat studenten van de UHasselt naar Zweibrucken gaan voor een thesis. Verder zal elk jaar een workshop georganiseerd worden rond functionele lagen en zullen er strategiemeetings georganiseerd worden om de verdere samenwerking te bespreken en een gezamenlijk programma uit te werken.

Periode

01 april 2016 - 31 december 2017