Project R-7263

Titel

Bio-fotovoltaïsche Fytoremediatie: elektriciteitsgeneratie en bodemsanering met levende planten

Abstract

Het algemene opzet van dit project is om via een interdisciplinaire benadering (natuurkunde/biologie/microbiologie) de combinatie van de niet-conventionele en nieuwe concepten 'microbe-ondersteunende fytoremediatie' en 'bio-zonnecellen' te onderzoeken, hetgeen we 'bio-fotovoltaïsche fytoremediatie' noemen. Dit idee van bio-fotovoltaïsche fytoremediatie is zeer innovatief: levende planten en hun geassocieerde micro-organismen rond de wortels kunnen gebruikt worden om verontreinigd (grond)water te reinigen door gebruik te maken van geconstrueerde wetlands en tijdens dit proces elektriciteit genereren. Als deze onconventionele aanpak mogelijk is, zou dit nieuwe milieuvriendelijke routes openen om gelijktijdig de globale problemen van vervuiling en alternatieve energie-opwekking aan te pakken en daardoor vervuilde gebieden op te waarderen tot schonere, zelfvoorzienende, elektriciteit genererende landschappen.

Periode

01 oktober 2016 - 30 september 2018