Project R-7839

Titel

Onderaannemingsovereenkomst met VITO in het kader van he Consortium Milieugezondheidszorg.

Abstract

De impact van milieuverontreiniging op de volksgezondheid en de sociale en economische impact is duidelijk. Een actief milieugezondheidsbeleid kan deze negatieve effecten terugdringen. Het Agenschap Zorgen Gezondheid wenst hiertoe een preventief gezondheidsbeleid uit te werken en te implementeren. AZG wordt hierbij ondersteund door PO MGZ ('partnerorganisatie Milieugezondheidszorg). Het Centrum voor Statistiek zal de toepasbaarheid van small area en spatiale statistische methoden evalueren in het kader van het opsporen van clusters met een verhoogde incidentie van een bepaalde ziekte/conditie. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van reeds bestaande gegevens over gezondheid in Vlaanderen. De methode zal worden toegepast op een case study.

Periode

01 december 2016 - 31 december 2020