Project R-7230

Titel

Porfyrinoïde materialen voor organische zonnecellen en nabij-infrarood fotodetectoren

Abstract

'Organic photovoltaics' vertonen interessante eigenschappen met het oog op goedkope opwekking van hernieuwbare energie via architecturaal aantrekkelijke zonnecellen printbaar op grote, flexibele oppervlakken. Bulk heterojunctie organische zonnecellen bevatten een foto-actieve laag gebaseerd op een mengsel van elektronengevende en -accepterende moleculen. Sinds 2005 is de efficiëntie van deze systemen gevoelig toegenomen d.m.v. voortschrijdend wetenschappelijk inzicht betreffende de fysische grondslagen en opbouw van de zonnecellen en de ontwikkeling van een verscheidenheid aan fotogevoelige materialen. Omdat organische fotodetectoren een erg vergelijkbare opbouw hebben, kunnen dezelfde organische halfgeleiders ook erg waardevol zijn voor beeldvorming. In beide domeinen is er ook bijzondere belangstelling voor een uitbreiding van het absorptiegebied naar het nabij infrarood. Aangezien de natuur zelf porfyrinechromoforen ontwikkeld heeft voor de conversie van licht in energie, lijkt het logisch om nieuwe materialen te baseren op dezelfde klasse van verbindingen. In dit project zullen we geavanceerde 'push-pull' porfyrinoïde materialen bereiden met bijzondere aandacht voor corrolen, vernauwde porfyrine-analoga met een specifieke coördinatiechemie en fotofysische eigenschappen via geoptimaliseerde syntheseroutes. Deze porfyrines en corrolen worden dan geëvalueerd in zonnecellen en fotodetectoren met het specifieke doel om prototypes met competitieve performantie te bekomen.

Periode

01 oktober 2016 - 30 september 2017