Project R-7014

Titel

Samenwerking in het kader van de financiering in 2016 van de Vlaamse deelname aan het ESFRI-project EMBRC (Onderzoek)

Abstract

EMBRC is een gedistribueerde infrastructuur en heeft tot doel: 1. een belangrijke Europese leverancier van mariene biologisch onderzoek faciliteiten, middelen en diensten te worden, 2. op lange termijn te voorzien in onderhoud en de strategische ontwikkeling van de infrastructuur om top-level marien biologisch onderzoek uit te voeren en toepassingen te ondersteunen, 3. Te zorgen voor coördinatie en leiderschap en zo die onderzoekssamenwerkingen initiëren, en hierbij richting te geven aan zowel toekomstige financiering van onderzoek als de vereisten van de nodige infrastructuur, 4. mobiliteit van de Europese onderzoekers tussen de lidstaten en tussen de industrie en de academische wereld aanmoedigen en ondersteunen, 5. Zorgen voor standaardisatie bij het verzamelen, opslaan en transmissie van gegevens alsook aanleveren van workflow en opleiding hierin 6. Ontwikkelen van een kennis- en technologietransfer platform om die innovatie zal vergemakkelijken en zo blauwe economie ondersteunen door verbetering van de omstandigheden om vanuit een wetenschappelijke ontdekking een toegepaste dienst of product te genereren, 7. adverteren, promoten en bijdragen tot opleiding en training in mariene wetenschappen, 8. identificeren van en communiceren met de belangrijke stakeholders op regionaal, nationaal, Europees, internationaal en mondiaal niveau. 9. Verbeteren van de communicatie tussen de academische wereld en het bedrijfsleven, politiek en het publiek.

Periode

01 januari 2016 - 31 december 2016