Project R-7249

Titel

Het effect van Humane Dentale Pulpa Stamcellen op de Regeneratie van het gewrichtskraakbeen: een studie in een schaapmodel voor osteoarthritis. (Onderzoek)

Abstract

Osteoartritis (OA) is een degeneratieve en inflammatoire ziekte van de synoviale gewrichten waarbij verlies van kraakbeen optreedt. Ondanks de vooruitgang in technologie is het duurzaam herstel van het beschadigd kraakbeen nog steeds een onbereikt doelwit. Dit wordt veroorzaakt door een verminderde doorbloeding, beperkte cel populaties en dichte extracellulaire matrix. Data suggereren dat de implantatie van kraakbeencellen een efficiënte therapie voor chondrale laesies zou zijn. Echter, het gebruik van volwassen autologe chondrocyten treft verschillende nadelen. Om dit te overwinnen, vormt het gebruik van geavanceerde biologische tissue engineering technieken met behulp van stamcellen een belovend terrein om kraakbeenregeneratie mogelijk te maken. Mesenchymale stamcellen (MSCs), afkomstig uit beenmerg, zijn reeds gebruikt in chondrale laesies in preklinische settingen. Echter, omdat de isolatie van BM-MSCs invasief en pijnlijk is, willen wij humane dentale pulpa stamcellen (hDPSCs) gebruiken. Bovendien worden hDPSCs als immuun-modulerend beschreven. Daarom veronderstellen we dat hDPSCs het functioneel herstel in OA verbeteren via immunomodulerende effecten en de stimulering van kraakbeen regeneratie. We zullen ons richten op de monitoring van de functionele verbetering in een schaapmodel van OA en het evalueren van de biodistributie van de stamcellen in de gewrichtsholte. Bovendien zullen de effecten van deze stamcel therapie op het immunologisch respons geëvalueerd worden.

Periode

01 oktober 2016 - 30 september 2020