Project R-7543

Titel

Het schatten van leeftijds- en tijdsafhankelijke epidemiologische parameters voor kinkhoest in België gebruikmakend van breed toepasbare modellen en seriële serologische en incidentie gegevens

Abstract

Het doel van dit onderzoeksproject is om nieuwe, geavanceerde state-of-the-art methodologie te ontwikkelen die epidemiologen en biostatistici kunnen gebruiken om de verspreiding van infectieziekten van persoon tot persoon te modelleren. Hierbij zullen we verschillende databronnen combineren om leeftijds- en tijdsafhankelijke epidemiologische parameters te schatten en de verspreiding van infectieziekten in naïeve of gedeeltelijk geïmmuniseerde populaties in kaart te brengen. We bestuderen in het bijzonder kinkhoest (pertussis), een ziekte die door recente gevallen van grootschalige uitbraak ondanks vaccinatie, een belangrijke bekommernis blijft voor de volksgezondheid in geïndustrialiseerde landen. Daarom is het kwantificeren van het uitbraakrisico van kinkhoest van uiterst belang om adequate interventiestrategieën te ontwikkelen. Het uitbraakrisico kwantificeren is echter complex, omdat individuen verschillen wat betreft vatbaarheid voor de ziekte, besmettelijkheid en sociaal contact gedrag (vb de mate waarin men contact maakt met anderen). Verspreidingsmodellen moeten deze complexe factoren in rekening brengen. Samengevat zal dit onderzoeksproject bijdragen aan twee hoofddoelstellingen: 1) De ontwikkeling van nieuwe statistische methoden om belangrijke leeftijds- en tijdsafhankelijke epidemiologische parameters te schatten, gebruik makend van serologische en andere beschikbare data. 2) Individuele heterogeniteit in vatbaarheid en verminderde immuniteit tov kinkhoest opnemen in de nieuwe methodologie.

Periode

01 januari 2017 - 31 december 2020